– En bauta innen hjerneslagforskning

LHL Hjerneslags ærespris er tildelt professor, forsker og overlege Bent Indredavik. – En avgjørende person for at Norge er i verdenstoppen for overlevelse og god funksjon etter hjerneslag, fastslår generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 15.02.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

​Prisen ble delt ut i Oslo torsdag 14. februar, og hovedpersonen selv er beæret, glad og ydmyk.

– Jeg setter stor pris på denne tildelingen. Det å få en slik utmerkelse av en pasientorganisasjon som representerer mange av de som er etter min mening er de største slageksperter - nemlig de personer som sjøl har erfart konsekvensene av et hjerneslag - gjør meg glad og stolt, men også ydmyk, sier prisvinneren, som også oppfatter tildelingen som en pris til hele miljøet ved Slagenheten.

foto av bent indredavik med prisen. LHL

GLAD PRISVINNER: Bent Indredavik har akkurat mottatt æresprisen, bestående av diplom og portrett. Foto: LHL Hjerneslag

Banebrytende

Hvert år rammes om lag 12 000 personer av hjerneslag. Prisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.
– Takket være god organisering av utredning og behandling, er Norge i verdenstoppen for overlevelse og god funksjon etter hjerneslag. En helt avgjørende fagperson til disse resultatene er Bent Indredavik. Han har i flere tiår gjennomført banebrytende, internasjonal forskning innen fagfeltet. Som forsker og kliniker har Indredavik bidratt til implementering av forskningsbasert kunnskap i helsetjenesten. Han har arbeidet aktivt for etablering av gode medisinske kvalitetsregistre, som har resultert i Norsk hjerneslagregister. For slagrammede har Indredaviks forskning og arbeid ikke bare resultert i at flere overlever ved akutt hjerneslag, men at også mange kommer tilbake til et aktivt liv etter slag. Bent Indredavik er en bauta i norsk og internasjonal hjerneslagforskning og arbeid, heter det i LHL Hjerneslags begrunnelse for å tildele Indredavik prisen.

Sentral

Bent Indredavik er avdelingssjef ved Avdeling for hjerneslag ved St. Olavs hospital, professor i hjerneslagsykdommer ved NTNU, faglig leder av Norsk hjerneslagregister og har ledet redaksjonskomiteen for de nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2010) og revisjonen av retningslinjene (2017). Han er sentral i arbeidet med pakkeforløp hjerneslag. 

Midtnorsk slagsenter: - Én dør inn for alle slagpasienter

Slagenheten: 25 år med slagbehandling

– Jeg vil gratulere Bent Indredavik, og samtidig hedre ham for den fantastiske jobben han har gjort for slagrammede. Hans innsats har ikke bare vært viktig her på St. Olav, men også nasjonalt og internasjonalt. Han har vært en viktig pådriver for å få forskningsbasert kunnskap inn i helsetjenesten, og har hele tiden hatt tydelige mål om at vi skal være best på slagbehandling. Både hans arbeid for gode medisinske kvalitetsregistre og samling av slagbehandling i Midt-Norge er synlige bevis på nettopp det. Han er en verdig vinner av denne prisen, og jeg er utrolig stolt av ham, sier direktør ved St. Olav, Grethe Aasved.

Fullt program

Indredavik er 67 år, men ligger overhodet ikke på latsiden. I sin overlegepermisjon bruker han blant annet tida si på å få St. Olav og NTNU til å lage et formelt utdanningsprogram for slagsykepleiere. Innen forskning følger han opp to store prosjekter som går på oppfølging av slagpasienter, med et mål om å forebygge risikoen for nye slag - som 25 prosent av slagrammede får. I tillegg jobber han med å analysere data i hjerneslagregisteret for å finne den beste behandlingen for slagpasienter, og han er tungt inne i arbeidet med et standardisert, regionalt pasientforløp for behandling av hjerneslag i Midt-Norge.

Les mer om behandling av hjerneslag på St. Olav

For Indredavik er prisen et bevis på at han har gjort noe riktig.

– Det inspirerer meg til å fortsette arbeidet for den pasientgruppen jeg brenner sterkest for: de slagrammede, sier slagbauta Indredavik.