– Her skal fremtidens journal skapes

IKT-brakka ble offisielt åpnet i dag, 05. september. – I disse lokalene skal klinikere og andre fagmiljø gi sine bidrag til at Helseplattformen blir best mulig tilpasset forholdene på St. Olavs hospital, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Kirsten McDonagh
Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 24.11.2021
Grethe Aasved og Stig Slørdahl i IKT-brakka
Administrerende direktører for St.Olavs hospital og Helse Midt-Norge, Grethe Aasved og Stig Slørdahl, åpnet IKT-brakka.

Helseplattformen er i innføringsfasen, og nå skal den nye elektroniske pasientjournalen tilpasses St. Olav hospital sine behov. I den forbindelse ble IKT-brakka offisielt åpnet i dag, 05. September.

Godt samarbeid er nøkkelen til en god journalløsning, noe IKT-brakka legger til rette for, mener administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl:

– Dette er en regional løsning, og vi er avhengige av at de ulike helseforetakene kommuniserer godt, både seg imellom og med primærhelsetjenesten og kommunen. IKT-brakka med sine virtuelle møterom gjør at ansatte sparer reisetid og kan ha hyppige møter med sine kolleger i andre deler av regionen. Hvis vi for eksempel trenger en avklaring på et spørsmål om lungemedisin, så kan lungeleger fra St. Olav og et annet sykehus møtes virtuelt og skape løsninger kjapt.

Nærhet til klinikerne

Brakka er innredet med virtuelle møterom, testlab og kontorlandskap.  En av grunnene til at laben er bygd opp i disse lokalene er på grunn av nærheten til klinikerne, sier administrerende direktør for St. Olavs hospital, Grethe Aasved:

– Vi ønsker at man kan stikke innom brakka for presentasjoner eller møter i løpet av arbeidsdagen. Klinikerne skal forme, bruke og teste løsningen før den skal ut i avdelingene, og er derfor svært viktige i prosessen.

IKT-brakka på St. Olavs hospital

IKT-brakka på St. Olavs hospital skal legge til rette for at Helseplattformen skal tilpasses midtnorske forhold.

I tillegg til lokaler for utprøving av ny felles journalløsning, huser IKT-brakka flere andre miljøer. Allerede i januar flyttet medarbeidere fra RSHU, Klinisk IKT og IKT inn. Disse skal legge til rette for innføring av Helseplattformen, og fortsetter ellers med andre oppgaver. I tillegg er det opprettet flere «clean desk»-arbeidsstasjoner.

Ny innovasjon

IKT-brakka legger til rette for tjenesteinnovasjon, som ifølge Aasved er noe av det viktigste vi gjør på St. Olav:

– Jeg er utrolig stolt av det vi er i gang med i Helseplattformen. Hele poenget med ny felles journalløsning er at vi skal lage en bedring for pasientene, og det er målet med all innovasjon på sykehuset.

Hva er status på Helseplattformen i dag?

Den felles pasientjournalen Helseplattformen skal etter planen tas i bruk ved St. Olavs hospital, i Trondheim kommune og ved to fastlegekontor høsten 2021. Deretter følger regionens øvrige sykehus og kommuner i rask rekkefølge. Innbyggerne i regionen vil forhåpentligvis få langt bedre oversikt over egen helse og behandling med den nye, digitale pasientportalen som også følger med løsningen.

Frem mot 2021 skal involverte organisasjoner, sammen med Helseplattformen og Epic, planlegge og bygge opp løsningen som skal tas i bruk i Midt-Norge.