ForBedring 2019

– Oppfølging er det viktigste

Resultatene fra årets ForBedring viser som i fjor i all hovedsak at ansatte trives på jobb, men opplever høyt arbeidspress. – Det er oppfølgingen som skal sikre at undersøkelsen faktisk fører til bedre arbeidsmiljø og pasientsikkerhet, sier direktør Grethe Aasved.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 11.04.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
Foto av Grethe Aasved

Direktør ved St. Olav, Grethe Aasved. Foto: Geir Otto Johansen

St. Olav deltok også i år i den nasjonale medarbeiderundesøkelsen ForBedring, som tidligere ble kalt Arbeidsmiljøundersøkelsen. Fra i fjor var denne slått sammen med HMS og pasientsikkerhetskultur, og skal gjentas årlig.

Det store bildet viser i hovedsak at resultatene i år ikke skiller seg merkbart fra i fjor. Da viste resultatene at arbeidspresset på St. Olav oppleves som høyt, samtidig som undersøkelsen i 2018 gjennomgående viste en engasjert ansattgruppe som trives på jobb.
– Jeg vil takke alle som har deltatt i medarbeiderundersøkelsen. Tilbakemeldingene gir oss et godt grunnlag for å påvirke arbeidsmiljøet, mener sykehusdirektør Grethe Aasved. Svarprosenten var i år 76 prosent mot 78 prosent i fjor.

Les mer: Travelt og trivelig

Variasjoner

Det forekommer naturlig nok variasjoner innad i sykehuset, og direktør ved St. Olav, Grethe Aasved, mener at det aller viktigste fremover er at alle ansatte nå involveres i oppfølgingen av undersøkelsen. Uten oppfølging har en slik undersøkelse lite verdi, sier Aasved.

Det er veldig gledelig at vi jevnt over skårer bra, men resultatene viser samtidig at vi er for dårlige på selve oppfølgingen. Det vil jeg gjøre noe med. Mitt fokus fremover kommer til å ligge akkurat her, det er den systematiske oppfølgingen som skal sikre at undersøkelsen fører til bedre arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Det vil også motivere til enda høyere deltagelse neste år, mener Aasved.

Bedre helsetjenester

Aasved minner om at det er en klar sammenheng mellom medarbeidertilfredshet, brukertilfredshet og økonomi i en organisasjon.
– Erkjennelsen av disse sammenhengene er sentralt i mitt lederskap. Denne undersøkelsen kartlegger pasientsikkerhetskultur, arbeidsmiljø og medarbeidernes helse og engasjement. Medarbeidere som trives og er engasjerte, gir bedre helsetjenester og bedre økonomi.

ForBedring ble gjennomført i februar og mars.