17 innovasjonsprosjekter får støtte

17 innovasjonsprosjekter ved St. Olavs hospital får til sammen 12,75 millioner kroner i innovasjonsmidler for 2019.

Mari Kleppan
Publisert 18.12.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
illustasjonsfoto

Satser på innovasjon

-  Vi satser friskt på innovasjon og forskning på St. Olavs hospital og innovasjonsprosjekter er et viktig bidrag for stadig å forbedre våre tjenester, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Illustrasjonsfoto

Administrerende direktør, Grethe Aasved

 - Midlene som disse prosjektene har fått vil være med på å styrke denne satsingen, og har betydning for å gjøre helsetjenesten enda bedre for våre pasienter.  - Vi har store forventninger til prosjektene som mottar midler, sier Aasved


Les mer om innovasjon på St. Olavs hospital 

18 millioner kroner til 26 prosjekter

Det er Helse Midt-Norge som står for utvelgelsen av hvilke prosjekter som får økonomisk støtte og fellesnevneren for prosjektene er at de skal være et bidrag til satsingen innen innovasjon i helsetjenesten. Det kom inn 54 søknader og av de ble det plukket ut 26 prosjekter som fikk støtte på til sammen 18 millioner kroner. St. Olavs hospital fikk støtte til 17 innovasjonsprosjekter fordelt på elleve tjenesteinnovasjonsprosjekter og seks produktinnovasjoner som alle skal bidra til å styrke innovasjonsgraden i helsetjenesten.

Tjenesteinnovasjonsprosjektene:

 • Trening av helsepersonell i gjenkjenning av kliniske kjennetegn - Erlend Thorup, Divisjon psykisk helsevern
 • Bruk av erfaringskonsulenter i hivomsorgen - Ingrid Slørdal
 • Inneklima, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø på operasjonsstua - Frode Manstad - Hulaas
 • Klinisk innsikt og evaluering av intelligent telemedisin og virtuell kardiolog - Geir Andre Pedersen, 
 • Beslutningsstøtte for lungekreftdiagnostikk - Håkon Olav Leira
 • The In-Motion Innovation II: Home-based video recordings for remote early detection of cerebral palsy in sick newborns - Lars Adde, klinikk for kliniske servicefunksjoner
 • e-HelP (e-Helse i Pasientforløp) - Sigmund Ø. Gismervik, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Når konsultasjonen starter hjemme - Kjersti Grønning, klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
 • Behandling av hepatitt C hos injiserende rusbrukere i Trondheim kommune - Raisa Hannula, medisinsk klinikk
 • Fjerndiagnostisering av hørselshemmede vha videootosko - Ellen Jaatun, klinikk for ØHN, kjeve og - øyesykdommer
 • Barselapplikasjon - Eva Helene Iversen


Produktinnovasjonsprosjektene:


 • Kontinuerlig registrering av Dopplerbaserte flowsignal fra nyrearterie, uavhengig av respirasjonsbevegelser, Idar Kirkeby - Garstad, klinikk for anestesi- og intensivmedisin
 • Digital assistent og simulator for ultralydbaserte nerveblokader - Kaj Fredrik Johansen, klinikk for anestesi- og intensivmedisin
 • APOC - Automated machine learning based peri-operative monitoring of cardiac function - Gabriel Hanssen Kiss
 • Realistisk ultralydsimulering og kunstig intelligens for evaluering av hjertefunksjon - Bjørnar Grenne, klinikk for hjertemedisin
 • Automatisk intermitterende drenasje - Ole Solheim, nevroklinikken
 • VisiBeam - Vital Signs Birth Monitor - Siri Ann Nyrnes, kvinneklinikkenÅrets vurderingskomite har bestått av:

 • Siri Berg, assisterende direktør i Hemit
 • Torill Kristiansen, ansvarlig for virksomhetsarkitekturfunksjonen i Helseplattformen AS
 • Per Olav Skjesol, spesialrådgiver, HMN RHF
 • Pål Romundstad, prodekan forskning, MH-fakultetet, NTNU
 • Ole Christian Mjølstad, seksjonsoverlege og prosjektleder for tjenesteinnovasjon i forbedringsprogrammet 2019 på St. Olavs hospital
 • Hilde Alvseike, seksjonsleder innovasjon, Helse Vest IKT

Representanter fra Det regionale brukerutvalget har også uttalt seg om søknadene, da spesielt med tanke på pasientperspektivet og brukermedvirkning.

Komiteen har vurdert søknadene på en skala fra 1-6 (der 6 er høyest) etter de fire gitte kriteriene:

 1. Nytteverdi
 2. Gjennomføringsevne
 3. Samarbeid
 4. Innovasjonsgrad

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med innovasjon  eller hvordan du kan søke midler til neste år?

https://stolav.no/fag-og-forskning/innovasjon-ved-st-olavs-hospital