HAI-fritt sykehus

Har du lagt merke til at det har dukket opp haier på sykehuset? De ekle skapningene hører ikke hjemme på St. Olav. Bli med og bekjemp HAI!

Kirsten McDonagh
Publisert 20.05.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
Et stort dyr i et rom
HAI står for helsetjenesteassosierte infeksjoner, og tar over som begrep for sykehusinfeksjoner. St. Olavs hospital jobber kontinuerlig med å redusere forekomsten av HAI på sykehuset, og resultatene begynner å vises. 

– Dette er noe av det viktigste vi gjør for pasientsikkerheten, sier administrerende direktør Grethe Aasved. 

Ved forrige prevalensundersøkelse skåret St. Olav 3,3 %, noe som er under helseministerens krav på 3,5 %. 

– Det er flott at vi nå begynner å se resultatene av godt arbeid over lang tid. Men for å lykkes videre kreves det et kontinuerlig fokus.

HAI på Forbedringsprogrammet


Reduksjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner er ett av fire prosjekter i Forbedringsprogrammet i 2019. Prosjektleder Nicola Kols har jobbet frem HAI-kampanjen sammen med prosjektgruppa og Seksjon for smittevern. 

– Vi håper at den litt absurde tilnærmingen til problemet vil gi folk den ekstra påminnelsen mange trenger for å huske å utføre de tiltakene vi vet hjelper for å forebygge HAI. 

Kampanjen er ment å treffe ansatte, men også pasienter og besøkende på sykehuset. 

Hvordan forebygger du HAI? 


Prosjektet jobber med flere tiltak, både på sykehus- og avdelingsnivå. Økt bevissthet rundt forebygging av smitte blir viktig i året som kommer, forteller prosjektgruppemedlem og smittevernoverlege Andreas Radtke:

– Smittevern kommer enda mer på agendaen enn før, blant annet gjennom drop in-undervisninger. Enkle tiltak kan gjøre mye for pasientsikkerheten.

Disse infeksjonene måles i prevalensundersøkelsen


Onsdag 22. mai er det prevalensundersøkelse på St. Olavs hospital. De mest vanlige HAI-ene er de som blir målt på prevalensundersøkelsene. Infeksjonene fører til komplikasjoner for pasientene, og kan oppleves som en stor belastning.

Nedre luftveisinfeksjon
Infeksjoner i de nedre luftveiene. Dette omfatter bronkitt, bronkiolitt, lungebetennelse og infeksjon i luftrøret (trakeitt)


Urinveisinfeksjon
Urinveisinfeksjon er en betennelsesprosess i urinveiene, vanligvis fremkalt av tarmbakterier. 


Infeksjon i operasjonssåret
Infeksjoner som oppstår i operasjonssåret etter at pasienten er operert. Det skyldes at bakterier under eller etter inngrepet spres til sårområdet og kan skape infeksjon.


Blodbaneinfeksjon
Også kalt blodforgiftning eller sepsis. Blodbaneinfeksjon er en livstruende organsvikt utløst av infeksjon.