Lettposten på pasienthotellet fortsetter

Styret ved St. Olavs hospital har vedtatt at lettposten på pasienthotellet får fortsette. Lettposten kan vise til høy pasienttilfredshet og godt belegg.

Kirsten McDonagh
Publisert 27.06.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

Et halvt år etter at lettposten åpnet i tredje etasje på Pasienthotellet, er det nå bestemt at avdelinga får fortsette som et permanent tilbud, som skal evalueres på nytt innen ett år.

– Vi er veldig glad for at Lettposten får fortsette. Det har vist seg å være et godt tilbud til pasienter i mange ulike pasientgrupper. De aller fleste pasientene har trivdes svært godt på Lettposten og har blitt tatt hånd om av en særdeles flott personalgruppe; alle med ulik kompetanse og erfaring. Disse har bygd et veldig godt team i løpet av prosjektperioden.

Lettposten består av 19 sengeplasser for pasienter med et lavere pleiebehov enn det som gis ved en ordinær sengepost. Tilbudet skal avlaste klinikkene, men samtidig være en del av behandlingen.

Målet med prosjektet er å gi et bedre tilbud til utvalgte pasientgrupper, samt å bidra til en bedring i sykehusets beleggsituasjon.

En sammensatt gruppe ansatte bestående av sykepleiere, hjelpepleiere og ernæringsfysiolog samarbeider for å gjøre tilbudet best mulig for de friskeste pasientene, forteller seksjonsleder Kirsti Klara Sødal:

– Vi tror det finnes flere pasienter på sykehuset som kan få en bedre opplevelse på lettposten enn i avdeling, som for eksempel kreftpasienter med behov for ernæringsbehandling, pasienter som nærmer seg klar for hjemreise etter langvarig antibiotikabehandling, og postoperative pasienter som er i ellers god form.

Populært tilbud

Gjennomsnittlig belegg for perioden fra åpning 5. november til juni 2019 er 79%, mens det for 2019 ligger på 82%.

lettpost_klinikk.png

Prosjektleder Mette Røsbjørgen er takknemlig for mange gode tilbakemeldinger fra pasientene:

– Vi er veldig fornøyd med at pasientene opplever at de har hatt det bra og føler seg godt ivaretatt.

1.juli blir det lagt ut stillingsannonser på Webcruiter for ledige stillinger på lettposten. Jeg oppfordrer alle til å søke, det er en flott plass å arbeide på!

Les mere om pasientenes

Prosjektrapport lettpost pasienthotellet v1.1.pdf

 

pasienttilfredshet.png

Les mere om pasientenes tilbakemeldinger i denne rapporten