Mottok Kongens fortjenstmedalje

Professor og overlege Marit Sæbø Indredavik er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for barn og unge med psykiske lidelser.

Kirsten McDonagh
Publisert 13.08.2019

– Til tross for at vi bor i et av verdens rikeste og mest likestilte land, så er det mange barn og unge som har psykiske vansker. Det er flere grunner til det, og mange meninger om hvorfor. Det gjør at vi aldri må slutte å handle, hjelpe og forske for å finne ut hva som hjelper.

Slik åpnet Marit Sæbø Indredavik sin takketale etter at hun mottok Kongens fortjenstmedalje i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) sine lokaler i Klostergata tirsdag 13. 08.2019.

Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) overrakk prisen på vegne av Hans Majestet Kongen, og var tydelig på at feltet barne- og ungdomspsykiatri er ekstra betydningsfylt:

– Marit har gjort en stor innsats for våre mest sårbare og utsatte, og hun har viet livet sitt til å hjelpe barn og unge som lider.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

Marit Sæbo Indredavik

Marit Sæbø Indredavik mottok utmerkelsen av Ola Lund Renolen på vegne av Kong Harald.

Pionerarbeid for barn og unges psyke

Marit Sæbø Indredavik er spesialist i barne– og ungdomspsykiatri, og begynte som overlege i 1986. I 1992 ble hun avdelingsoverlege ved Barne og ungdomspsykiatrisk klinikk.

Gjennom sine mange år ved St. Olavs hospital har Sæbø Indredavik utrettet mye. I 1994 ble hun universitetslektor på NTNU, og har lagt vekt på å forbedre utdanningen innen barne- og ungdomspsykiatri for medisinstudentene ved medisinsk fakultet.

I 2005 skrev hun doktorgrad på oppfølgingsprogram for barn med lav fødselsvekt, og ble professor i 2011.

I 2017 mottok hun forskningsprisen fra samarbeidsorganet for forskningsprosjektet «Helseundersøkelsen i barne- og ungdomspsykiatrien» med data fra HUNT.

I tillegg er hun utdannet psykoterapiveileder, har lederverv i regionalt fagråd, deltatt i utviklingsarbeid i regi av Helsetilsynet og vært medlem i spesialistkomiteen i barne- og ungdomspsykiatri.

Sæbo Indredavik har betydd mye for feltet, sier divisjonssjef for psykisk helsevern, Liv Sjøvold:

– Vi setter stor pris på innsatsen Marit har gjort. Vi vet at det krever god struktur, faglig høy kompetanse, stor arbeidsglede og enorm arbeidsinnsats. Vi takker for alt hun har gitt oss, og hun fortjener virkelig utmerkelsen.

Vil viske ut forskjellen på psykisk og fysisk helse

Marit Sæbø Indredavik gikk av som overlege i 2018, men fortsetter med forskning. Ifølge henne er det viktigste fremover å bygge bro mellom psykisk og fysisk helse:

– Vi må slutte å dele opp mennesket i fysisk og psykisk helse, fordi det er umulig å skille ad. Vi må se, ha kunnskap om, og behandle hele mennesket. Jeg har ett ønske for de som jobber videre i klinikk, forskning og undervisning, og det er at de skal holde den integrerte psykiske-fysiske helse-fanen høyt.

Kongens Fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.