Rekordlavt antall infeksjoner på St. Olav

Antallet infeksjoner som oppstår mens pasienter er innlagt på St. Olav er på et historisk lavt nivå i 2019.

Kirsten McDonagh
Publisert 07.10.2019

Prevalensundersøkelsen den 4. september viste en forekomst av HAI på 3,7% for eget foretak. Sammen med målingen i februar, ser 2019 ut til å bli et rekordår, til tross for en noe høyere andel i mai.

St. Olavs hospital måler forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) fire ganger i året. Prevalensundersøkelsen gir en oversikt over antallet HAI den dagen målingen utføres.

Se administrerende direktør Grethe Aasveds videoblogg om hvordan vi har snudd trenden.

graf med prevalenstall

"Eget sykehus" er infeksjonene som har oppstått etter behandling på St.Olavs hospital HF (Orkdal, Øya og Røros). "Total" inkluderer i tillegg infeksjoner som har oppstått på andre helseinstitusjoner og sykehus.

Nedgang på St. Olav

De mest vanlige HAI-ene er de som blir målt på prevalensundersøkelsene. Infeksjonene fører til komplikasjoner for pasientene, og kan oppleves som en stor belastning.

De fire mest vanlige infeksjonene er:

  • urinveisinfeksjoner
  • nedre luftveisinfeksjoner
  • blodbaneinfeksjoner
  • postoperative sårinfeksjoner

Det har blitt satt inn flere tiltak de siste årene for å senke forekomsten. Blant annet utdanner Seksjon for smittevern håndhygieneobservatører, og sykehuset har nulltoleranse for bruk av klokker og ringer for ansatte med pasientkontakt. I tillegg har flere av klinikkene satt i gang egne prosjekter for å sørge for at de gjør de riktige tiltakene for å redusere antall HAI.

Reduksjon av HAI er også ett av fire prosjekter i forbedringsprogrammet for 2019.

Det er summen av arbeidet som kommer til syne nå, i tillegg til økt kvalitet på registreringen av prevalens som er med på å gi et riktigere bilde.

Fortsatt potensial

Neste prevalensmåling er 6. november. Fagdirektør Runa Heimstad mener at sykehuset har mulighet til å komme under helseministerens krav på 3,5%:

– Vi må fortsette arbeidet som vi er godt i gang med. I høst kommer sykehuset til å ha ekstra oppmerksomhet knyttet til riktig bruk av blærekateter, noe som kan bidra til å senke antallet urinveisinfeksjoner.

Målingen i februar ga et resultat på 3,3 %. Ved de siste to målingene har et team fra Smittevern og Fagavdelingen kvalitetssikret de innrapporterte dataene.