– En stor merkedag

Fra og med 4. juni er ikke St. Olav lenger avhengig av radioaktive legemidler i privatfly fra Oslo for å gjennomføre PET-undersøkelser.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 04.06.2020
Sist oppdatert 06.07.2020
Bioingeniør Camellia Sadeghi holder det lille hetteglasset med de viktige dråpene - produsert på St. Olav. Foto: Geir Otto Johan

VIKTIGE DRÅPER: Bioingeniør Camellia Sadeghi holder det lille hetteglasset med de viktige dråpene - produsert på St. Olav. Foto: Geir Otto Johansen


St. Olav har i flere år gjennomført PET-undersøkelser, da med radioaktive legemidler (18F-FDG) som gis til pasientene før det tas bilde. Dette har blitt flydd inn fra Oslo fire dager i uka. I fjor fikk sykehuset på plass syklotron til å produsere de radioaktive isotopene selv, og har siden brukt tiden på testproduksjoner og å få de nødvendige tillatelsene. Fra og med 4. juni 2020 har sykehuset tilvirkertillatelse fra Statens legemiddelverk, og kan nå endelig bruke kortreist og egenprodusert 18F-FDG.
– Endelig kom denne dagen, dette har vi jobbet lenge og iherdig for. Sårbarheten blir mindre og fleksibiliteten blir mye større, og vi slipper kostbar transport og innkjøp, sier en glad Marianne Leirdal Stokkan, avdelingssjef ved Avdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikk.
 
pet marianne og morten2.jpg

SELVFORSYNT: Marianne Leirdal Stokkan og Morten Troøyen er glade for at St. Olav nå kan styre produksjonen av radioaktive legemidler selv. Foto: Christina Yvonne Kalland

Flere pasienter og mer forskning

Egenproduksjon reduserer sårbarheten betraktelig, og er billigere, mer miljøvennlig og tidseffektivt enn å få legemidlene flydd fra Oslo med privatfly. Én leveranse har i dag en prislapp på 50 000, og i tillegg kommer omtrent 50 000 i transportkostnad per leveranse. Frem til nå har det blitt levert en viss dose 18F-FDG fra Oslo fire dager i uka. Legemidlet har blitt nøye disponert for best mulig utnyttelse av mottatt dose. Ved forsinkelser eller feilproduksjon, har pasienter måttet reise hjem uten undersøkelse, med ny time en annen dag. 

lab2.jpg

UNDER PRODUKSJON: Radiograf Lena Hassel holder blypotten med radioaktive legemidler i. Foto: Geir Otto Johansen

– Når vi nå kan produsere mer enn nok 18F-FDG selv, vil det gi oss muligheten til å undersøke flere pasienter enn ved innkjøp av legemiddelet. Vi kan også tilføre ny kunnskap via PET-relaterte forskningsprosjekter innen kreftdiagnostikk, demens og andre lidelser. Og kanskje det viktigste med egen produksjon; vi reduserer sårbarheten. Vi kan kjøre ny produksjon dersom noe går galt i prosessen, i stedet for å utsette hele programmet med planlagte undersøkelser, og vi er i tillegg mer rustet for hasteundersøkelser. Bra for pasientene, bra for forskningen, sier Leirdal Stokkan.

Brask og bram

På grunn av koronapandemien, ble den store merkedagen markert med en dempet feiring.
– Dette er en kjempestor merkedag, og vi skulle feiret med brask og bram. Det får vi ta igjen. Men dette viser hva vi kan få til av kvalitet på St. Olav. Det gir et bedre tilbud til pasientene, det er mer miljøvennlig og det er mindre kostbart. Det at vi nå produserer vår egen radiofarmaka, åpner også mange flere muligheter for oss fremover. Dette er stort, og all honnør til de som har stått på for å få dette på plass, sier klinikksjef ved Klinikk for bildediagnostikk, Morten Troøyen.


SMÅTT, MEN STORT: En flaske inneholder 12 milliliter, som fordeles på flere pasienter. Foto. Geir Otto Johansen

SMÅTT, MEN STORT: En flaske inneholder 12 milliliter, som fordeles på flere pasienter. Foto. Geir Otto Johansen

FAKTA PET

 • PET (Positron emmisjonstomografi) bidrar til mer presis bildediagnostikk, og brukes for å finne kilden til kreftsykdom og å skille mellom god- og ondartede svulster.
 • Røntgenundersøkelser avbilder kroppens anatomi, mens PET undersøkelser avbilder kroppens fysiologi og metabolisme. 
 • Teknologien kan kombineres med både MR og CT, og for informasjon om biologi og pasientens sykdom er PET-teknologien unik.
 • PET MR er et unikt nytt forskningsverktøy for å få ny kunnskap om sykdomsmekanismer, og for å oppdage nye innovative muligheter både innen behandling og diagnose.
 • PET CT gir en mer eksakt avgrensing av svulsten og eventuell spredning, og er av stor betydning for valg av behandling. Den første tiden med PET CT på St. Olav (2013 – 2015), var hovedprioriteringen på lunge og lymfom.
 • I PET-sammenheng utfyller CT og MR hverandre.

FAKTA 18F-FDG

 • Det må benyttes forskjellige PET-legemidler avhengig av hva det ønskes bilder av.
 • 18F-FDG er det radioaktive legemiddelet som er mest benyttet ved PET-undersøkelser.
 • Kjemisk navn: 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose.
 • 18F-FDG er radioaktivt druesukker med en halveringstid på 110 minutter.
 • Opptak av 18F-FDG i celler viser derfor cellens forbruk av druesukker.
 • Radioaktivt druesukker (18F-FDG) benyttes for eksempel ved kreft, fordi kreftceller har et høyere forbruk av druesukker og vil dermed ha høyt opptak av 18F-FDG. Det gir bilder som viser en mer eksakt avgrensing av svulsten og eventuell spredning, og er av stor betydning for valg av behandling. 
 • Strålingen fra den radioaktive delen av 18F-FDG fanges opp av PET-skanneren og er grunnlaget for bildene som dannes.
 • 18F-FDG ble i august 1976 for første gang gitt til to frivillige ved University of Pennsylvania.