19,3 millioner til St. Olav-studie om småcellet lungekreft

– Dette er en anerkjennelse av forskningsgruppen vår, sier en fornøyd prosjektleder og professor Bjørn Henning Grønberg, som håper å bidra til å øke sjansen for å overleve den aggressive kreftformen.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 02.12.2020

Sist uke delte Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) ut 134 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisin

Totalt fikk syv prosjekter tildelt penger, og blant disse gikk 19,3 millioner kroner til en lungekreftstudie ledet av overlege ved Kreftklinikken på St. Olavs hospital og NTNU-professor Bjørn Henning Grønberg. 

Grønbergs studie omhandler mer spesifikt forskning på såkalt småcellet lungekreft (SCLC). Dette er en aggressiv kreftform som i de fleste tilfeller ikke lar seg operere, der svulsten ofte ligger sentralt i lungen og sprer seg til andre organer. 

– Stort beløp som sikrer studien

Bjørn Henning Grønberg

St. Olav-overlege og NTNU-professor Bjørn Henning Grønberg. Foto: NTNU

Grønberg og resten av teamet ønsker gjennom prosjektet å undersøke om strålebehandling mot lungesvulsten samtidig med cellegift og immunterapi forlenger overlevelsen for pasienter med utbredt SCLC, sammenlignet med cellegift og immunterapi alene. 
– Videre vil vi samle inn vevs-, blod- og avføringsprøver som skal analyseres for å undersøke om vi kan klassifisere de pasientene som har best effekt av studiebehandlingen, forteller Grønberg, som er svært fornøyd med å få såpass mye penger til studien.

– Man kan aldri forvente å få forskningsstøtte, og det er et stort beløp som sikrer at studien kan gjennomføres. Det er veldig hyggelig, og en anerkjennelse av forskningsgruppen vår.

Kort prognose

Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv i Norge og verden. Småcellet lungekreft (SCLC) utgjør 15 prosent, men antallet pasienter er likevel høyt, og det er beregnet at SCLC forårsaker 4 prosent av alle kreftdødsfall. 

Les også: 50 millioner til kreftstudie: – Et viktig bidrag til norsk kreftbehandling
Sykdommen klassifiseres vanligvis i to stadier – begrenset stadium, som er sykdom i lunger og brysthulen, og utbredt sykdom, der det er spredning utenfor brystkassen.

– Pasienter som har småcellet lungekreft i begrenset stadium behandles i dag med kombinert cellegift og strålebehandling, mens pasienter med utbredt sykdom tilbys cellegift alene. Noen pasienter med begrenset sykdom kureres, mens prognosen for de med utbredt sykdom er relativt kort, sier Grønberg.

Tilgang til immunterapi

Et viktig område i studien er bruk av immunterapi. Immunterapi representerer det største fremskrittet i kreftbehandling de siste årene, og er etablert som behandling av ikke-småcellet lungekreft. 

– Det er vist at det å legge immunterapi til cellegiftbehandling forlenger overlevelsen hos pasienter med utbredt SCLC, men effekten er beskjeden. Ikke alle har tilleggseffekt av immunterapien og behandlingen er ikke tilgjengelig ved offentlige norske sykehus per i dag, forteller professoren. 

– Vi har heller ikke noen markører som kan fortelle oss hvem av
SCLC-pasientene som har effekt av immunterapien. Det er derfor et stort behov for bedre behandling av pasienter med utbredt SCLC og et system for å identifisere de pasientene som har effekt av immunterapi.

Les også: Over én milliard investert i forskning og innovasjon
Den mest åpenbare nytten for pasientene som deltar er at de får tilgang til immunterapi.

– Immunterapi for disse pasientene har vist en overlevelsesgevinst, men behandlingen er til vurdering i Beslutningsforum, og det er uvisst når en beslutning tas. I tillegg vil de sikres god oppfølging, og vi tror jo at det å legge til strålebehandling er bedre behandling, understreker han.

Oppstart i 2021

Grønberg opplyser om en nederlandsk studie som antyder at det å gi strålebehandling kan forlenge overlevelsen hos pasienter med utbredt SCLC, og at andre studier antyder at strålebehandling kan forsterke effekten av immunterapien.

Prosjektlederen leder også flere andre studier småcellet
lungekreft, og har etablert et internasjonalt nettverk av sykehus som vil delta i studien. 

– Vi regner med å kunne inkludere første pasient til våren 2021. Målet er å inkludere 170 pasienter ved sykehus i Norge, Sverige,
Danmark, Litauen og Nederland.

Studien, som ledes fra Trondheim, gjennomføres i samarbeid med AstraZeneca, som er det legemiddelfirmaet som har
rettighetene til durvalumab, som er den immunterapien som vil bli gitt gjennom studien.