Feiret åpning av Felles Mottaksavdeling

5. februar 2020 var det offisiell åpning av Felles Mottaksavdeling på Orkdal sjukehus. Her jobber interkommunal legevakt, øyeblikkelig hjelp døgntilbud og St. Olavs hospital sammen for et bedre akuttilbud for innbyggerne i Orkdalsregionen.

Kirsten McDonagh
Publisert 05.02.2020
Sist oppdatert 06.07.2020


Snorklipping

Varaordfører i Orkland kommune, Are Hilstad, og administrerende direktør for St. Olavs hospital, Grethe Aasved, står for den offisielle åpningen av Felles Mottaksavdeling.

Byggearbeidene har pågått gjennom hele 2019 på Orkdal sjukehus. Resultatet ble synlig i dag da flunkende nye lokaler ble presentert for politikere, sykehusledelsen og andre inviterte gjester. Lokalene huser både legevakt, legevaktsentral og akuttmottak, og driftes av St. Olavs hospital.

De fleste som jobber i avdelingen er ansatt på St. Olavs hospital.

Én dør inn

For innbyggerne i Orkdalsregionen betyr dette et bedre akuttilbud, sier administrerende direktør for St. Olavs hospital, Grethe Aasved:

– Denne samlokaliseringen av kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester gir pasientene ett sted å forholde seg til, én dør inn, når de trenger akutthjelp.

Legevakten i Orkdalsregionen er felles legevakt for kommunene Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya. 

Orkland kommune er vertskommune på vegne av de andre kommunene, og vil dermed ha den løpende oppfølgingen av avtalen.

– Det er stor stas at vi nå har åpnet avdelingen. Det unike samarbeidet som kommunene i Orkdalsregionen og St. Olav hospital har etablert har vi god grunn til å være stolte av, sier varaordfører i Orkland kommune, Are Hilstad.

kakespising

Ansatte og ledelse fra kommuner og sykehus feiret med kake.

Samarbeidet lenge

Planleggingen av samlokaliseringsprosjektet har pågått lenge. Styret ved St. Olavs hospital vedtok støtte til prosjektet i 2017, og samarbeidsavtalen ble signert i august 2018.

Sykehuset tok over driften i januar 2019, og det har pågått bygningsarbeider det siste året for å gjøre klar nye lokaler. Det er disse som ble åpnet offisielt i dag.

Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020 - 2023 er samarbeid mellom kommuner og sykehus vektlagt.

– Vi er de eneste i landet som har denne modellen, så her skriver vi norgeshistorie. Dette er derfor et svært godt eksempel på konkretisering av helseministerens satsing på Helsefellesskap, der vi går fra å være parter til partnere, sier Aasved.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening bidro med 10 millioner kroner til prosjektet. F.v.: Lisa Ofstad, fagdirektør Runa Heimstad ved St. Olavs hospital, Alfhild Ofstad og Marte Kristin Uthus.

Ingen praktiske endringer for pasienter

Legevaktstjenesten på dagtid, alle hverdager, ytes fortsatt av legekontorene i de respektive kommuner, og telefonnummeret til det enkelte legekontor skal benyttes.

På kveld, natt og helg skal henvendelser rettes til Legevaktsentralen ved Orkdal sjukehus på telefon 116 117. Du vil da få et oppmøtetidspunkt  til Legevakten utfra hvor alvorlig henvendelsen er.

Inngangen er fortsatt via hovedinngangen ved sykehuset. Både adkomst, venterom og tilbudet som legevakten gir er som tidligere.