Tiltak som gjelder i forbindelse med utbrudd av mutert virus og høy smitte

OPPDATERT 24.2.21. TILTAK OPPHEVET. Dette gjelder for ansatte og studenter som har hatt kontakt med østlandskommuner og andre steder med høy smitte eller forekomst av mutert virus de siste ti dager.

Publisert 05.02.2021
Sist oppdatert 24.02.2021
Saken erstatter tidligere informasjon etter utbrudd av mutert virus i østlandskommuner. Man må påregne mer smitte og mutert virus i hele landet. Endringene gjelder både for de som har vært på reise til aktuelle områder, men også de som har hatt besøk fra disse områdene. 

TILTAK ANSATTE


ANSATTE som har vært på reise

Ansatte som har vært på steder med høy smitte eller forekomst av mutert virus skal ikke lenger i karantene, men følge testregime. De skal:
  • Teste seg ved hjemkomst, før de går på jobb, og vente med å gå på jobb til testresultatet foreligger.
  • Dersom negativ test skal man gå på jobb og bruke munnbind.
  • Ny test på dag 7-8 etter hjemkomst. Tiltakene opphører ved negativt svar på test 2.
  • Kollektiv transport er å regne som opphold, mellomlanding på flyplass regnes ikke som opphold i aktuell kommune.  

ANSATTE som har/har hatt besøk

Ansatte som har hatt nærkontakt med personer som har vært på steder med høy smitte eller forekomst av mutert virus skal:
  • Teste seg ved symptomer.

Ansatte som er i samme husstand med personer som er regelmessig i de aktuelle områder skal: 

  • Teste seg ukentlig.
  • Gå på jobb og bruke munnbind i nærsituasjoner under 1 meter.


STUDENTER

Studenter følger samme retningslinjer som ansatte til ny informasjon gis. 

Se også tiltak som gjelder for pasienter og besøkende.