Her bygger de Senter for psykisk helse

Planleggingen av Senter for psykisk helse er i full gang. Nylig møtte medvirkningsgruppa i prosjektet arkitektene for å bygge små miniutgaver av hvordan senteret bør bli.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 13.10.2021
Sist oppdatert 15.10.2021

På sensommeren var helseminister Bent Høie på befaring på tomta ​som er avsatt til det nye senteret for psykisk helse på Øya. Han ga samtidig grønt lys for videre planlegging av samlokalisering av behandling, forskning og utdanning i nytt bygg. Prosjektet er nå inne i konseptfasen, hvor de skal utvikle hvordan et fremtidig senter skal se ut, hva det skal inneholde og hvordan det skal driftes. 

Nylig møtte arkitektene strategisk medvirkningsgruppe i prosjektet med konkrete oppgaver: Bygg Senter for psykisk helse her og nå, slik dere tenker at det bør være. Medvirkningsgruppa består av ledelsen ved de ulike klinikkene og instituttene fra St. Olav og NTNU som skal inn i senteret, i tillegg til brukerrepresentanter, hovedverneombud og tillitsvalgte. Arkitektene tar imot alle innspill, før de kommer med forslag til utforming - som St. Olav og NTNU igjen tar stilling til. 

Vegard Vestvik legger byggeklosser på bordet,, lager minimodell av senter for psykisk helse sammen med flere andre i gruppa.

BYGGEDAG: Klinikksjef i psykisk helsevern - akutt, barn og unge, Vegard Vestvik starter "arbeidet" med å bygge nytt senter for psykisk helse. Til høyre Hege Hafstad, pasient- og pårørenderepresentant, St. Olav. Foto: Christina Yvonne Kalland

– Dette har vært en spennende øvelse, som illustrerer kompleksiteten og omfanget av Senter for psykisk helse. Gruppen jobber godt sammen og er bredt sammensatt, og i dette arbeidet er det helt sentralt med bred involvering og medvirkning for å lykkes, sier Vegard Vestvik, klinikksjef i Klinikk for psykisk helsevern - akutt, barn og unge.


Gruppemedlemmer bygger senter for psykisk helse med klosser på bordet.

ENGASJERT: Medvirkningsgruppa ble delt inn i mindre grupper, og fikk i oppgave å bygge Senter for psykisk helse på bordet. I front her Anne- Bjørg Nyseter, avdelingssjef ved BUP på St. Olav, og ​Eva Helene Haanæs,​ fagansvarlig for programmering i campusutviklingen, NTNU. Foto: Christina Yvonne Kalland

Disse skal planlegge nytt senter for psykisk helse på Øya​

Modellering

Det er mange hensyn å ta; plassering, innganger, uteområder, poliklinikker, døgn, fag, forskning, nærhetsbehov - for å nevne noen få. Målet med byggeoppgaven til den strategiske medvirkningsgruppa, er å gi arkitektene innspill og ideer til det som til slutt skal ende opp med et ferdig tegnet bygg. Mens små minisentre settes opp på bordene, går diskusjonene flittig om senger, klinikker, bakkeplan, etasjer, sentermodell - og ikke minst integreringen mellom sykehuset og NTNU. Det bygges med engasjement, og snakkes om effektmål, fordeler og utfordringer.

Det legges byggeklosser av psykisk helse på bordet, og deltakerne diskuterer hvordan de skal bygge.

MULIGHETER: Mange skal inn i det nye senteret, og flere løsninger diskuteres. Her Unni Korshavn, avdelingssjef krise-korttid TSB, St. Olav, sammen med Bente Alfnes, prosjektsjef for prosjektutviklingen i Senter for psykisk helse. Foto: Christina Yvonne Kalland

– Vi er veldig glade for å ha kommet godt i gang med konseptfasen, og nå sammen med arkitekter som skal hjelpe oss med å planlegge så vi får et godt senter. I vår jobbet vi frem effektmål, hva skal senteret bidra med inn i fremtiden. Disse målene skal vi bruke aktivt fremover for å velge de riktige løsningene. Vi har ulike alternativer som skal vurderes, og jobben i år er å avgrense oss til ett alternativ. Detaljeringen starter til neste år, sier Bente Alfnes, som er prosjektsjef for prosjektutviklingen i Senter for psykisk helse.  

Bygging med klosser på bordet, representanter fra St. Olav og NTNU.

INNSPILL: Det bygges i flere etasjer. Fra venstre: Knut Langsrud, avdelingssjef psykiatriske akutt- og mottaksfunksjoner, St. Olav, Elin Ulleberg, klinikksjef i psykisk helsevern - allmenn, rehabilitering og sikkerhet, St. Olav, Silje Steinsbekk, NK instituttleder IPS, NTNU og Chris Margaret Aanondsen, tillitsvalgt, Norsk Psykologforening, St. Olav. Foto: Christina Yvonne Kalland

Hovedverneombud Geir Tranø peker og forklarer rundt klossene gruppa hans har bygd senter for psykisk helse med.

FLERE ALTERNATIVER: Hovedverneombud i psykisk helsevern, St. Olav, Geir Tranø, peker og forklarer hvordan gruppa hans har tenkt i utformingen av Senter for psykisk helse. Prosjektsjef for byggeprosjektet hos Sykehusbygg, Lars Abrahamsen (t.v.) følger med. Sykehusplanlegger Pål Ingdal med PC, Knut Langsrud bak, Elin Ulleberg til høyre. Foto: Christina Yvonne Kalland