FHI: Mange flere vil bli syke av influensa i år

Koronatiltak har sørget for lave influensatall de siste årene. Denne høsten forventer FHI at mange flere enn vanlig vil bli smittet og syke. Derfor er det ekstra viktig å ta influensavaksinen i år.

Publisert 20.10.2022

Den kommende influensasesongen kan bli hardere enn på flere år. Først og fremst skyldes dette at tiltakene som ble innført i forbindelse med koronapandemien bidro til mindre smitte også av influensa. Det er lenge siden vi hadde en større epidemi med influensa, og influensaviruset endrer seg. Denne sesongen forventer FHI også at influensavirus vi ikke har sett på noen år vil vende tilbake. Dette er virus vi er lite beskyttet mot, og som kan gi en kraftigere sesong på grunn av lav immunitet i befolkningen - og spesielt små barn er utsatt. 

– Det betyr at influensavaksine i år er ekstra viktig, det er det viktigste tiltaket for å unngå alvorlig sykdom, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg​. 


I fjor var det 2663 influensarelaterte innleggelser på sykehus, noe som er halvparten av antall innleggelser i et normalår. De fleste som får influensa klarer seg bra, og får ikke sterke symptomer. Men noen kan bli alvorlig syke, og det forekommer flere dødsfall årlig. 

nærbilde av influensavaksine i sprøyte foran helsepersonell

VIKTIGERE ENN NOEN GANG: Etter noen år med lite influensa i samfunnet, kan årets sesong bli hard. Derfor er det ekstra viktig å ta influensavaksine i år. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Hvorfor er det så viktig at helsepersonell blir vaksinert?


Pasientsikkerhet og egen helse: De pasientene som får influensa, blir smittet av ulike mennesker i samfunnet - også helsepersonell. Når helsepersonell lar seg vaksinere, reduseres risikoen for å smitte pasienter, egen familie og å bli smittet selv. Selv om man ikke får sterke symptomer, kan man fortsatt være smittefarlig for andre. 

Beredskap: Helsetjenesten er Norges største beredskapsorganisasjon, der vi trenger flest mulig på jobb for å ivareta beredskap for liv og helse. Hvis mange blir syke av influensa samtidig som vi har mange koronasyke, vil høyt sykefravær kunne utfordre kapasiteten. 

– Høy vaksinasjonsdekning vil kunne bidra til å bedre situasjonen. Derfor er vår klare oppfordring til helsepersonell å ta vaksinen, for pasientsikkerhet, egen helse og beredskap. Beskytt deg selv og pasientene dine, ta influensavaksine. Dette gjelder alt helsepersonell med pasientkontakt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 
Andelen vaksinerte i helsevesenet har økt de siste fem årene, og St. Olav har et eget mål om å oppnå 85 prosent vaksinedekning blant ansatte. Helsepersonell har også en viktig rolle i å minne pasienter om å ta influensavaksinen.