Helseplattformen er tatt i bruk

Det nye journalsystemet Helseplattformen ble tatt i bruk ved St. Olavs hospital natt til lørdag 12. november kl. 03:00.

Publisert 12.11.2022
– Overgangen gikk etter planen. Som forventet er det noen utfordringer, og disse løses fortløpende. Ansatte har gjort en fantastisk innsats med å gjøre seg klar for å ta i bruk det nye systemet. Jeg er lettet over at vi nå har kommet oss over på den andre siden, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.​

bilde fra golive, med helsepersonell på St. Olav

MILEPÆL: Natt til 12. november 2022 klokken 03.00 tok St. Olavs hospital i bruk Helseplattformen. Foto: Geir Otto Johansen

Innføringen av Helseplattformen er nøye planlagt, og det har vært bred ansattinvolvering i arbeidet med å tilpasse løsningen til midtnorske forhold.

– Nå er vi over i en ny fase der vi endelig kan få ta i bruk et system vi hittil bare har øvd i. Nå skal vi høste erfaringer og sørge for at systemet optimaliseres videre. Vi må regne med at vi oppdager feil med systemet den første tiden, og vi har satt inn ekstra support for å sikre hjelp til ansatte og feilretting. Sykehuset har gode og robuste rutiner som sikrer at pasientene får trygg og god behandling dersom det oppstår uventede problemer. Kompetansen hos våre dyktige medarbeidere er heldigvis ikke avhengig av et journalsystem, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

St. Olavs hospital skal i henhold til innføringsplanen være oppe i full drift fire uker etter go live. ​Det settes inn ekstra tiltak for å sikre at sykehuset skal nå dette målet.​

Reduserer aktiviteten


St. Olavs hospital utsetter derfor noe planlagt aktivitet som kan vente fra nå av og til midten av desember. Dette er et ledd i innføringsplanen.

I en periode etter implementeringen kan det være aktuelt at noen øyeblikkelig hjelp-pasienter får behandling ved andre sykehus. Dersom dette skulle bli aktuelt, vil det blir gjort en medisinsk forsvarlighetsvurdering.

Pasientene blir kontaktet

Pasienter som blir berørt av utsettelse og endringer, blir kontaktet av sykehuset, og trenger derfor ikke selv å ta kontakt med sykehuset.