Nye tiltak for varsling når SAR Queen lander på St. Olav

Et nytt varslingssystem med skilt, lys og lyd tas nå i bruk når SAR Queen lander på St. Olav. Vektere skal fortsatt rykke ut ved landing og avgang.

Christina Yvonne O. Kalland
Publisert 07.12.2023

Sterk rotorvind fra redningshelikopteret har tidligere ført til skader, og det er fra før satt inn forsterkede sikkerhetstiltak i form av vakthold og sperring.

Formålet med de nye tiltakene er at ansatte, besøkende og pasienter skal bli varslet før innkommende helikopter lander, og at de skal forlate sonen som er påvirket av rotorvind. Varslingsanlegget aktiveres kun ved landinger av redningshelikopteret SAR Queen, ikke ved landing av ambulansehelikopteret.

Området rundt Akutten og hjerte-lunge-senteret og Gastrosenteret blir i dag rutinemessig sperret for trafikk under landing og avgang med redningshelikopteret. Vektere sørger da for at motoriserte kjøretøy, syklister og fotgjengere ikke går inn i krysset Olav Kyrres gate og Gydas gate, hvor rotorvinden fra helikopteret er dokumentert å være sterkest. 

Varsling bidrar til ytterligere sikkerhet


– Etablering av skilt, lys og lyd forsterker sikkerhetstiltakene og varsling om at man ikke skal oppholde seg i de angitte områdene rundt sykehuset hvor rotorvinden er sterkest. Sikkerheten kommer først, og det er viktig at det informeres tydelig og synlig. Samtidig er vi klar på at dette alene ikke er nok, og vi må fortsatt ha vektere som fysisk sperrer området ved landing og avgang, sier direktør for virksomhetsstyring ved St. Olav, Merete Blokkum.

En gruppe mennesker som poserer for bilde foran en bro og et skilt med tekst

Foto: Geir Otto Johansen

Nye tiltak for landing på plass: På bildet seksjonsleder i St. Olav Eiendom Silje Marie Johnsen (t.v.), direktør for virksomhetsstyring Merete Blokkum og sikkerhetssjef Roald Hammer.

 

– Styret for St. Olavs hospital har vært tydelig på at det må etableres en bærekraftig varig løsning for å ivareta sikkerheten ved landinger av SAR Queen ved sykehuset. Inntil en varig løsning er avklart, etableres nå forsterkede midlertidige tiltak med skilt, lys- og lydvarsling. Disse vil evalueres fortløpende. Evalueringen vil danne grunnlag for en oppdatert risikovurdering som beskriver akuttmedisinske, sikkerhetsmessige, bygningstekniske og økonomiske perspektiver for den varige løsningen for å sikre forsvarlige forhold på bakken ved landing av SAR Queen ved St. Olav, sier Blokkum.

Hvordan fungerer varslingsanlegget?


Det er satt opp både digitale og mekanisk vendbare skilt, i tillegg til røde/grønne lyssignal for trafikk og lyssignal som blinker ved siden av skilt. Både skilt og lyssignal er montert på begge sider av Ceciliebrua, samt på byggene og veiene som ligger nærmest brua på sykehussiden av elva.

Det er satt opp plakater med informasjon på aktuelle dører, der beskjeden er å gå innendørs når lys blinker. Dette gjelder spesielt i atriet på AHL, ved nødutgang sør på Gastro og AHL, ved takhager i AHL og Gastro, samt ved Narvesen i AHL. Skilt er også satt opp på både bakkeplan og tak. 

Talevarsling er satt opp ved de to bussholdeplassene utenfor Gatro og AHL, samt på takene. Denne er ikke aktiv mellom kl. 23 og kl. 07 for å skåne pasientene. Rutiner for å unngå løse gjenstander i utsatte områder er etablert.

Alle sikringstiltak finansieres av NAWSARH-prosjektet, som er Justis- og beredskapsdepartementets anskaffelsesprosjekt for nye redningshelikoptre.