Radiologiske henvisninger ble ikke sendt i Helseplattformen

Det er nå klart at 44 radiologiske henvisninger til samarbeidspartnere utenfor St. Olavs hospital ikke har kommet frem til mottaker. Det gjelder pasienter henvist til Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og Evidia. 36 av disse pasientene er likevel ivaretatt.

Publisert 29.11.2023

Fem av de 44 pasientene er ikke blitt undersøkt innen fristen som ble satt av henvisende lege. Disse kalles nå inn til undersøkelse og vurderes av lege så snart som mulig. De siste tre pasientene har ikke passert frist for undersøkelse og får sin time innen fristen.

– Vi har nå full oppmerksomhet på å kartlegge omfanget og konsekvensene for de pasientene som har fått forsinket utredning. Det er det viktigste vi kan gjøre nå, sier sykehusdirektør Grethe Aasved, og understreker at det er tett samarbeid med Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, Trondheim kommune og Helseplattformen AS i dette arbeidet.

Hendelsen skyldes feil bygg i Helseplattformen, og henvisende lege har ikke fått feilmelding. Helseplattformen AS overvåker nå situasjonen kontinuerlig inntil feilen er rettet.

St. Olavs hospital ble kjent med sakens omfang 28. november 2023 og startet umiddelbart arbeidet med å kartlegge situasjonen. Hendelsen er varslet til Statens helsetilsyn. 

 

Kontaktperson:
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Telefon: 93036997

 

Bekymringsmelding sendt til Statens helsetilsyn og Statsforvalteren i Trøndelag.pdf