Avdeling for geriatri 30 år

Har en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste

De var blant de første som fikk flytte inn i nye St. Olavs hospital i Nevrosenteret i 2006. Denne uken feirer avdeling for geriatri 30 år!

Christina Yvonne O. Kalland
Publisert 25.04.2024

Det har skjedd mye på 30 år, og siden starten i 10. etasje i den gamle høyblokka, via 1902-bygget og til dagens geriatriavdeling i Nevrosenteret har det vært en enorm utvikling. Det ble feiret med et faglig seminar og festmiddag denne uken.

Til markeringen var geriatriens far i Trondheim, Olav Sletvold, invitert inn som foredragsholder. Han tok tilhørerne gjennom historien frem til i dag.

– Avdelingen har vært avgjørende lokalt på sykehuset, og i samspill med kommunene rundt. Regionalt har det vært viktig å samle det geriatriske fagmiljøet i Midt, og det vi har fått til har også hatt konsekvenser nasjonalt. NTNU-tilknytningen gjør at vi også har en signifikant betydning internasjonalt, sa Sletvold.

 

Mann som står foran et publikum

Foto: Christina Yvonne O. Kalland

Olav Sletvold jobbet i en årrekke med geriatri på St. Olav før han gikk av med pensjon, og var selvskreven gjest på 30-årsjubileet. Sletvold er spesialist i indremedisin og geriatri, og har vært avdelingssjef ved avdeling for geriatri ved St. Olavs hospital. Han er også pensjonert professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU.

Også for 30 år siden var utskrivningsklare pasienter en utfordring, den gang kalt ferdigbehandlede pasienter. Det var stort fokus på sykehjem, og ikke utstrakt enighet mellom kommunen og sykehuset. I den spede begynnelse startet det med en avtale om denne pasientgruppen. Et stort arbeid ble satt i gang for å satse på geriatri også i sykehus, og 18. april 1994 åpnet Seksjon for geriatri i gamle RiT. En overordnet plan var å utvikle kompetent og dedikert personale, etablere en egen klinisk profil, forskning for å utvikle bedre helsetjenester, undervisning til flere enn medisinstudenter og å skape allianser internt og eksternt.

– Den viktigste målsettingen er å utgjøre en forskjell, sa Olav Sletvold. 

Og det har avdeling for geriatri absolutt gjort. Nylig fikk blant annet Ingvild Saltvedt, ansatt ved avdeling for geriatri, Folkehelsens Demensforskningspris for sitt mangeårige forskningsarbeid innen kognitiv svikt og demens. 

En gruppe kvinner som smiler

Foto: Christina Yvonne O. Kalland

Fra venstre: Spesialist i geriatri og professor Ingvild Saltvedt, som nylig vant forskningpris, avdelingssjef ved avdeling for geriatri, Ingrid Wiig, og instituttleder ved INB, NTNU, Jorunn Helbostad.

– Dette er en viktig markering for oss. Vi har en stor rolle i fremtidens helsetjenester med en stadig eldre befolkning, hvor geriatrisk kompetanse blir avgjørende for å gjøre kloke valg for pasientgruppa. Vi går for videre vekst på fagområdet, sier avdelingssjef ved avdeling for geriatri, Ingrid Wiig.

Gratulerer med jubileet!