Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar

Spesialisthelsetjenesten har publisert sin Samfunnsansvarsrapport for 2023. Rapporten fremhever en betydelig innsats på alle nivåer, fra små lokale initiativer til store nasjonale prosjekter.

Trine Nordgård Stensaas
Publisert 22.04.2024
Et gult helikopter som flyr over snø

Årets rapport, som er den sjette i rekken, gir en oversikt over spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar.

Samfunnsansvaret handler om hvordan spesialisthelsetjenesten løser sitt samfunnsoppdrag i samspill med andre, og hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Artiklene som kommer fra St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge, finner dere på sidene 17, 38 og 57. Ellers er det mye læring i å lese de ulike artiklene og som kan dra nytte av i det videre arbeidet innen de ulike fagfeltene våre. 

Rapporten viser også deler av klimaregnskapet vårt. Det er i alle fall hyggelig lesing av vi nå  ser at vi har fått ned bruken av desfluran betraktelig i løpet av de siste par årene.

Les hele rapporten her.