Brukerutvalget 2024

Skal være pasientenes talerør

Det nye brukerutvalget på St. Olavs ble tirsdag ønsket velkommen av styreleder Ola H. Strand.

Lill Kristine Anda
Publisert 24.01.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Brukerutvalget skal bistå styret på St. Olavs i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende. Organet består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner og ledes av Trine Sumstad Wigtil. Hun understreker at brukerutvalgets viktigste jobb er å være pasientenes talerør.

- Det øverste punktet på lista mi er å gi råd til styret og være pasientenes stemme inn i styret.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord. Møte i Brukerutvalget.

Foto: Trine Nordgård Stensaas

Styreleder Ola H. Strand i dialog med det nye brukerutvalget.

En viktig rolle

Styreleder Ola H. Strand mener at brukerutvalget har en viktig funksjon, særlig i en tid da St. Olavs står overfor en rekke utfordringer, med blant annet økt krav til effektivisering og spesialisering, en eldrebølge på vei og behov for oppgradering av bygninger og medisinsk utstyr. Både pandemien og Helseplattformen har ført til en unntakstilstand med økt bemanning. Da er det viktig å få innspill fra pasient- og brukerorganisasjoner.

- Min erfaring med brukerutvalget er at det er utrolig mye klokt som kommer fra dere. Så det er bra at dere er her, avslutter Ola H. Strand.

Les mer om brukerutvalget her

Trine Sumstad Wigtil, leder
e-post

Stein Nervik, nestleder
e-post

Anne Norunn Vada
e-post

Tora Milde Rømo
e-post

Kristian Mandahl
e-post

Rabia Kahn
e-post

Frode Wærøy
e-post

Bjørn Nervik
e-post

Atle Sognli
e-post

Camilla Tranås Kristiansen
e-post

Kristina Sivertsen, sekretær
e-post​