Pasienter fjernes fra ventelistene i Helseplattformen etter ett år

St. Olavs hospital har av avdekket en ny risiko i Helseplattformen. Tiltak er iverksatt for å ivareta pasientsikkerheten.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 06.02.2024

St. Olavs hospital oppdaget nylig at pasienter forsvinner fra ventelistene når sykehuset nå har brukt Helseplattformen i mer enn ett år. Det er nå avdekket at dette skyldes at  journalsystemet Helseplattformen har innebyggede regler for utløpsdato på forordninger (henvisninger, bestillinger av prøver osv). Når utløpsdatoen er overskredet er ikke disse pasientene lenger synlig i ventelistene, og sykehuset mister oversikt over pasienter som venter på behandling/utredning/kontroll.

Helseplattformen AS har oversendt en oversikt over alle forordninger som har passert utløpsdato, og dermed har falt ut av ventelistene. Feilen berører pr 1. februar 567 pasienter.

Etter sykehusets gjennomgang av disse pasientene er det  67 pasienter som må følges opp av sine respektive klinikker med tanke på videre vurdering. Det innebærer vurdering av potensielle konsekvenser og iverksetting av nødvendige behandlingstiltak dersom det er grunnlag for det.

Klinikkene kontakter de berørte pasientene.

– Det er svært viktig for pasientsikkerheten at ingen pasienter faller ut av ventelistene på grunn av en slik innebygget regel i journalsystemet. Det iverksettes nå flere tiltak i samarbeid med Helseplattformen AS for å ivareta pasientsikkerheten inntil det foreligger en endring i journalløsningen. Dette haster, da problemet øker i omfang når vi nå har passer ett år etter innføring av Helseplattformen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.


Les brevet til statsforvalteren her: 2024-02-06 Bekymringsmeldng - utløpsdato forordninger i Helseplattformen