Årstall

Historien om St. Olavs hospital

Det startet som et slags fattighus. I dag er St. Olavs hospital et universitetssykehus med visjon om å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Historien i årstall  

 • 1902: Nye Trondhjem sykehus står ferdig på Øya, i alt sju bygninger. Pris: 701.100 kroner, en overskridelse på knapt 28 prosent av de stipulerte byggkostnadene.
 • 18. juni 1902 blir den første pasienten innskrevet. I løpet av den første driftsdagen blir totalt 92 personer skrevet inn.
 • 1905: Sykehuset skaffer røntgenutstyr.
 • 1925: Sykehuset kan huse 350 pasienter, med epidemi-, difteri- og tuberkuloseavdelingene.
 • 1928: Kjøkkenavdelingen står ferdig i nytt bygg.
 • 1930: Vaskeriavdelingen er ferdig.
 • 1948: Sør-Trøndelag fylkeskommune øker eierandelen i sykehuset fra en tredel til 50 prosent.
 • 1950: Sykehuset skifter navn til Sentralsykehuset i Trondheim.
 • 1959: Første byggetrinn av høyblokka på seks etasjer tas i bruk på høsten. Den inneholder blant annet ti sengeposter á 30 senger.
 • 1964: Fylket overtar eierskap av sykehuset fra kommunen
 • 1972: Høyblokka ferdig påbygd i høyden med seks nye etasjer
 • 1974: Sykehuset får status som regionsykehus og navnet blir Regionsykehuset i Trondheim.
 • 1975: Sykehuset blir universitetsklinikk, og den kliniske undervisningen starter ved medisinstudiet. Den prekliniske undervisningen foregår ved Universitetet i Bergen.
 • 1975: Den nybygde Barneklinikken åpnes.
 • 1980: 43 leger blir uteksaminert, foreløpig i samarbeid med Universitetet i Bergen.
 • 1987: Brøset psykiatriske sykehus (1.7.1987).
  • Reitgjerdet sykehus fra 1861 til 1987

 • 1987: Kreftavdelingen flytter inn i nytt bygg, som sluttstein i en 30 år lang prosess for nye avdelinger og laboratorier.
 • 1990: Sør-Trøndelag fylkeskommune (sykehuseier) organiserer prosjektet RIT 2000 som skal utvikle en samlet plan for organisering, drift og utbygging av Regionsykehuset i Trondheim.
 • 1992: Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus, fylkeskommunal institusjon opprettet ved sammenslåing av Brøset sykehus, Haukåsen sykehus og Østmarka sykehus i Trondheim, samt en rekke bo- og behandlingssentre og polikliniske avdelinger i og utenfor Trondheim. Inngår fra 2002 i St. Olavs Hospital.
 • 1995: Ukastet «RIT-lækkert» kåres som vinner i internasjonal idé- og arkitektkonkurranse.
 • 1997: Utviklingsplanen for RIT 2000 legges fram.
 • 2002: 1. januar overtar staten Regionsykehuset i Trondheim fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, og det nye helseforetaket skifter navn til St. Olavs Hospital.
 • 28. mai 2002 går Stortinget enstemmig inn for å bygge det nye universitetssykehuset på Øya.
 • 3. juni 2002: Grunnstennedleggelse på Øya
 • 2004: Pasienthotellet St. Olav er ferdig
 • 2005: Byggefase 1 av universitetssykehuset er ferdigstilt og består av
  • Nevrosenteret. 2005 - 2006
  • Laboratoriesenteret. 2005
  • Kvinnebarn-senteret. 2005
 • 2010 og 2011: Høyblokka på Øya rives
 • 2013: Byggefase 2  universitetssykehuset fra oktober 2005 til september 2013 og består av
  • 1902-bygget. 2008
  • Forsyningssenteret. 2008
  • Gastrosenteret. 2009
  • Bevegelsessenteret. 2009
  • Akutten og Hjerte-lungesenteret. 2009
  • Kunnskapssenteret. 2013

 • 2015: 1930-bygget på Øya og den tidligere kjøkkenbygningen var et etterbestilt oppdrag og ble det siste prosjektet i byggefase 2 som ble ferdigstilt og overlevert i samsvar med tidsplanen, 18.mai 2015.
 • 2017: Senter for psykisk helse (Psykiatrisenteret) utredes fortsatt. Senteret var opprinnelig tenkt til å inngå i byggefase 2. Utbyggingen av St. Olavs hospital er ikke komplett før senteret er på plass.
 • 2021: St. Olavs hospital tar i bruk det nye sikkerhetsbygget på Østmarka. ​​
Sist oppdatert 12.02.2024