Internett og trådløst nett (wifi)

St. Olavs hospital tilbyr et gratis trådløst gjestenett som heter HMNGuest.

Gjestenettet kan brukes ved alle våre lokasjoner i hele Midt-Norge. Pasienter, besøkende og ansatte kan bruke gjestenettet for å få tilgang til internett.

 
For å benytte gjestenettet, trenger du en mobiltelefon som vi kan sende passordet til.

Hvordan koble til første gang:

  1. Koble mobil/nettbrett/PC til det trådløse nettverket som heter HMNGuest. Vent litt til du kommer til gjestenettets påloggingsside.
  2. Trykk på Bestill gratis passord nederst på siden.
  3. Skriv inn mobilnummeret ditt, og trykk på Registrer. Ved utenlandsnummer skriv inn + før nummeret.
  4. Du vil motta et brukernavn og et passord pr SMS på den oppgitte mobiltelefonen.
  5. Trykk Logg inn.

Samme brukernavn/passord kan benyttes på inntil to enheter og er gyldig i syv døgn. Vi gjør oppmerksom på at all aktivitet på gjestenettet blir logget.

Slik logger du på gjestenettet:

  1. Koble deg til det trådløse nettverket HMNGuest.
  2. Vent litt til du blir tatt med til en nettside for pålogging.
  3. Skriv inn brukernavn og passordet du har fått på SMS.

Hvis du får problemer: kontakt ansatte ved avdelingen.

All bruk skal følge Norsk lov. Du er selv ansvarlig for sikring av ditt datautstyr med antivirus og lignende. Mer informasjon finnes på påloggingssiden.

Tjenesten leveres av Hemit, Helse Midt-Norge IT. Hemit tilbyr ikke brukerstøtte på gjestenettet.

Ansatte kan også bruke gjestenettet, men det anbefales å bruke BYOD-løsningen i stedet. Mer informasjon på Hemithjelp, ev. kontakt din leder.

Sist oppdatert 12.01.2022