Kapell/bårekapell

Kapellet har inngang for pårørende i Laboratoriesenteret, i Einar Tambarskjelves gate (på sørsiden av bygget).

Sist oppdatert 12.05.2021