Legevakt

Ring 116 117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. I Trondheimsområdet er legevakta plassert i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet). I Orkdalsregionen er legevakta plassert på Orkdal sjukehus. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 1 1 3.

Legevaktene driftes av kommunene, og ikke av St. Olavs hospital. Derfor må legevakta/kommunen kontaktes hvis du lurer på noe.

Ring tlf. 116 117 før du oppsøker legevakta.

Skadepoliklinikken skal behandle og følge opp brudd-, leddbånd- og seneskader hos pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp etter en skade.


Medisinsk nødtelefon 1 1 3

- Via nødtelefon 1 1 3 tar AMK-sentralen imot hastemeldinger ved akutt sykdom og skade - Dersom du befinner deg i en kommune som sogner til St. Olavs hospital, vil ditt 1 1 3-anrop bli mottatt i AMK Sør-Trøndelag - Telefon 116 117 er nummeret til nærmeste legevakt - Nærmeste hjertestarter: www.113.no
Akutthjelp og legevakt
Illustrasjonsfoto. Arbeid i akuttmottaket.
Sist oppdatert 22.11.2021