Spisesteder på sykehusområdet

Mat, servering, kiosker og butikker

Mat og Cafe har spisetilbud på Øya i Akutten og Hjerte-lunge-senteret, Bevegelsessenteret, Gastrosenteret, Kvinne-barn-senteret og Laboratoriesenteret. I tillegg finner du tilbud på Lian, Røros og Orkdal Sjukehus. På Øya er det også kiosker og butikker.

Sist oppdatert 22.08.2022