Et hvitt og grønt skilt

Ambulansetjenesten St. Olavs hospital

Ambulansetjenesten er en del av Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St Olavs hospital HF. Avdelingen har omtrent 250 årsverk, 22 ambulansestasjoner med til sammen 33 ambulanser i operativ drift. St. Olavs hospital tar årlig imot inntil 15 høyt motiverte og pålitelige personer med stor interesse for akuttmedisin til en 2-årig læreperiode innen ambulansefaget, med mål om endelig fagbrev som ambulansearbeider. Ambulansetjenesten er bindeleddet mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste som rykker ut under alle forhold. Om du ønsker en variert og uforutsigbar arbeidshverdag, er ambulansetjenesten noe for deg. Ved behov for akuttmedisinsk hjelp ring 113.

Morten Dragsnes
E-post: morten.dragsnes@stolav.no
Mobil: 920 51 444
  

Ambulansetjenesten til St. Olavs hospital gjennomfører sammen med Akuttmedisinsk fagavdeling årlige kurs for nye vikarer. Vi planlegger oppstart av neste kurs i januar 2024, med opptak og seleksjon ved utgangen av 2023.

Les mer om vikar i ambulansetjenesten.

  

 
 
 

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 6. etasje nord, Øya i Trondheim

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Artikler