En mann ikledd grønt holder et plastmunnstykke over munn og neste på ei dukke. Ved siden av står en dame ikledd hvitt og hjelper til med denne dukken.

RegSim Midt

Regional koordinerende enhet for simulering i Helse Midt-Norge - et samarbeid for simuleringsbasert læring i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktinformasjon
Sist oppdatert 06.12.2023