Desinfisering med klordioksid

En studie med utgangspunkt i poliklinikken med karakterisering av eksponering (2019-2024)

Formålet med dette prosjektet er å dokumentere tilfeller som er rapportert til vår poliklinikk og å vurdere eksponeringen for klorindioxid i sykehusrengjøring. Dette er et samarbeidsprosjekt med Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olav, Diakonhjemmet sykehus i Oslo og Yrkeshygiene AS.

 

Sist oppdatert 25.01.2024