Ikon

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) skal inneha og formidle oppdatert kompetanse om tiden før-, under og etter svangerskap ved alle revmatiske sykdommer. Det foreligger mulighet for både brukere og helsepersonell til å ta kontakt med NKSR på telefon for veiledning.

Kontakt

Telefon NKSR

Postadresse

Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) har utviklet denne veilederen innen fagfeltet revmatisk sykdom og svangerskap. Veilederen finnes i to utgaver, en for helsepersonell og en for pasienter. Veilederen oppdateres fortløpende.

Veilederen finner du her
En person som skyver en vogn

Arrangementer NKSR