Seksjon Lab-Orkdal

Laboratoriet ved Orkdal Sjukehus er en del av Avdeling for medisinsk biokjemi. Laboratoriet har medisinsk biokjemi og blodbank. Det er døgnåpent alle dager, og befinner seg i 1. etasje i sydfløya (følg rød linje i gulvet fra hovedinngangen).

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sydfløya, i 1. etasje i sydfløya (følg rød linje i gulvet fra hovedinngangen).
En bygning med et stort svart rør foran seg

Orkdal Sjukehus

Sjukehusveien 3, Orkanger