En bygning med gangvei

Enhet for fagutvikling

Enhet for fagutvikling skal bidra til at BUP fremstår som en universitetsklinikk med høy faglig kvalitet. Vi  skal kontinuerlig drive undervisning av helsepersonell, fagutvikling, forskning, innovasjon og utdanning (FiU), samt pasient- og pårørendeopplæring. Enheten er avdelingsledelsens ressursenhet i dette arbeidet. Enhet for fagutvikling er organisert som stabsfunksjon på avdelingsnivå.

Seksjonsleder: Line Knutsen Lund

 • Fagutvikling, forskning og innovasjon 
  • Seksjonsleder Line Knutsen Lund og forskningsrådgiver Anne Karin Kristiansen 
 • Utdanning av helsepersonell
  • Seksjonsleder Line Knutsen Lund og forskningsrådgiver Anne Karin Kristiansen 
 • Pasient- og pårørendeopplæring
  • Fagrådgiver Mari Nordland Berg og fagrådgiver Anne Kummeneje Skare 

 • Være pådriver i arbeidet med oppgradering og nyutvikling av kunnskap og kompetanse
 • Bistå i faglig utviklingsarbeid gjennom rådgiving og veiledning
 • Medvirke til samhandling med brukere og brukerorganisasjoner
 • Bidra, sammen med klinikkens øvrige enheter, til systematisk implementering av ny kunnskap
 • Stimulere til gode system for fremming av FiU i avdelingen, i nær samhandling med avdelingens enheter
 • Ha en levende rolle i avdelingen ved å være synlige internt og eksternt
 • Etablere relevante samarbeidsrelasjoner i vårt integrerte universitetssykehus

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Enhet for fagutvikling
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 2. etasje. 

Klostergata 46

Klostergata 46

Praktisk informasjon

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Hel-BUP

Helseundersøkelsen i Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP). Hel-BUP er et forskningsprosjekt ved Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved NTNU i samarbeid med Ung-Hung og Ung i Trondheim.

Hel-BUP
En mann som hopper i luften