Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk

Hel-BUP

Helseundersøkelsen i Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (Hel-BUP) er et forskningsprosjekt ved BUP, St. Olavs hospital og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), Institutt for psykisk helse, NTNU, i samarbeid med HUNT.

Janne Stormo
Publisert 29.05.2017
Sist oppdatert 09.02.2024