Ofte stilte spørsmål

Publisert 20.09.2017
Sist oppdatert 05.09.2022

Kan foreldrene mine se hva jeg svarer på spørreskjemaet?

Nei, foreldrene dine kan ikke se hva du har svart. Både spørreskjemaet til ungdommer og til foreldre er passord beskyttet med unike passord, og ingen andre enn prosjektmedarbeiderne får tilgang til passordene. Slik kan ikke foreldre se hva ungdommer har svart, og ungdommer kan heller ikke se hva foreldre har svart.

Hva brukes celleprøven til?

Celleprøvene brukes til å undersøke sammenhengen mellom arv og miljø for utvikling av ulike helseproblemer. Celleprøvene undersøkes ikke på individnivå av forskere, bare på gruppenivå. Bare forskere får bruke celleprøven, og den brukes utelukkende til forskning. Arvestoffet kommer ikke inn i noen andre registre, som for eksempel strafferegisteret. 

Hva er genetisk forskning?

Genetisk forskning er det samme som forskning på arvelighet. Egenskaper som væremåte og oppførsel oppstår i et samspill mellom arv (gener) og miljø. Også fysiske og psykiske plager vil delvis skyldes gener og arvelighet. En kan arve en risiko for å utvikle sykdom fra sine foreldre, men om en utvikler sykdommen eller ikke, vil være avhengig av miljøet. For eksempel kan risikoen øke hvis en opplever mye stress. En kan også arve egenskaper som beskytter mot utvikling av sykdom. Det er viktig å forstå hvordan gener og miljø virker sammen. Kunnskap om dette kan brukes til få forebygge og behandle sykdom. Celleprøvene fra Hel-BUP kan bidra til å gi slik kunnskap.

Kan andre se hva jeg har svart på spørsmål?

Nei, andre kan ikke se hva du har svart. Det elektroniske spørreskjemaet er beskyttet med et unikt passord, og bare prosjektledelsen har tilgang til passordene, og bare mens undersøkelsen pågår. Vi har taushetsplikt, og ingen personidentifiserbare data blir utlevert til forskere eller publisert. Se også "Frivillighet og personvern".