En bygning med gangvei

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i søndre del av Trøndelag, svarende til St. Olavs hospital sitt opptaksområde.   Avdelingen består av syv allmennpoliklinikker fordelt på to seksjoner; Seksjon Heimdal (Rosten, Tiller og Orkanger) og Seksjon Øya (Klostergata, Elgeseter, Nidarø og Røros) og en poliklinikk for barn innlagt ved Barne- og ungdomsklinikken. Seksjon Heimdal har også poliklinikk Mestringsfokus og en regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP), tilhørende Poliklinikk Tiller. Seksjon Lian drifter to døgnenheter, Akuttenhet og Utredning- og behandlingsenhet, og en poliklinikk.  I tillegg består avdelingen av administrasjon og Enhet for fagutvikling med bl.a. Lærings- og mestringssenter, lokalisert i Klostergata.

Avdelingssjef: Kari Skulstad Gårdvik

 • Utrede og behandle barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker, samt å yte hjelp til deres familier.
 • Ta del i det forebyggende arbeidet innenfor det barne- og ungdomspsykiatriske fagområdet.
 • Bidra til spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri for leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og miljøterapeuter.   
 • Yte undervisning for studenter ved NTNU og høgskoler.   
 • Drive kontinuerlig intern opplæring, kvalitetssikring, fagutvikling og forskning.
 • Bidra til brukermedvirkning på både system- og individnivå.
 • Opplæring av pasienter/pårørende. 

Vi tar imot skriftlige henvisninger fra det kommunale hjelpeapparatet og fra sykehus. Lege, barnevernleder og psykolog kan henvise til BUP, fortrinnsvis i samarbeid med andre hjelpeinstanser som kjenner barnet. 

Henvisning av barn/ungdom 0-16 år skal skje i samråd med foresatte, ungdom 16 - 18 år kan henvises uten foresattes samtykke.

Ved innleggelse i somatisk sykehus kan sykehuset i samråd med foreldre henvise videre barnet/ungdommen til Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri.

Våre 5 allmenpoliklinikker har egen adresse for henvisning. Skjema for henvisning til psykisk helsevern av barn og unge sendes til aktuell allmennpoliklinikk.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal fastlege eller legevakt kontaktes. De vil etter vurdering henvise videre til Seksjon Lian for vurdering til Ambulant akutteam (AAT) og/eller til innleggelse ved Akuttenheten.
 • Ambulant akutteam, vakttelefon hverdag fra kl. 08.00 - 15.30  mobil 481 52 819 eller 908 29 142.
 • Akuttenheten, tlf. 72 82 27 80 eller mobil 414 75 707.

Er du allerede i utredning og/eller behandling ved en av våre allmennpoliklinikker kan du på dagtid på hverdager ta direkte kontakt med lokal poliklinikk og avtale time for øyeblikkelig hjelp. Allmennpoliklinikkene er åpen i hverdager fra kl. 08.00 - 15.30.   

 • Poliklinikk Klostergata tlf. 72 82 22 50

 • Poliklinikk Rosten tlf. 72 82 24 40

 • Poliklinikk Nidarø tlf. 72 82 20 40

 • Poliklinikk Orkanger tlf. 72 82 94 50

 • Poliklinikk Røros mobil 993 240 00 

Det må påberegnes ventetid, og inntak vurderes innen 10 dager og prioriteres etter alvorlighetsgrad (jfr. prioriteringsveileder - psykisk helsevern for barn og unge, Helsedirektoratet).

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF  
Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Administrasjonen holder til i 2. etg. 

Klostergata 46

Klostergata 46

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Hva savnet du i ventetiden?

Mange venter lenge på første time hos oss i BUP.

Hvilke behov hadde dere i ventetiden? Hvilke utfordringer hadde dere da dere ventet på å få komme til oss?

Det vil ta ca. 2 - 3  minutter å svare. På forhånd takk!

 

Hva savnet du i ventetiden?
Flere hender holder i ring

Kurs og møter

 • E-læringskurs om støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien
  Å ha et barn som strever med noe, har nedsatt funksjonsevne eller en diagnose, påvirker hverdagen på ulike måter. Mange foresatte synes det er vanskelig å få oversikt over hvilke muligheter de har til å få hjelp og støtte fra det offentlige.
  E-læringskurs om støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien
  Alltid tilgjengelig
 • ADHD, lærings- og mestringskurs
  Digitalt kurs for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan delta.
  ADHD, lærings- og mestringskurs
  4.
  september
  2024
  Flere datoer
 • Autismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskurs
  Kurset er for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. Én fagperson tilknyttet pasienten kan delta.
  Autismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskurs
  16.
  oktober
  2024

E-læringskurs om støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien

Målgruppen er foresatte til barn og unge i BUP, men kurset er også nyttig for behandlere.
Støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Døgnbehandling til mødre med fødselsdepresjon

Nidelv DPS, Orkdal, døgnavdelingen har i samarbeid med BUP Orkanger opprettet et tilbud for familier der mor har fødselsdepresjon.
Døgnbehandling til mødre med fødselsdepresjon
.

Gravide, sped- og småbarn i risiko

Oppfølging av gravide og små barn med vansker eller i risiko for å utvikle vansker er viktig. BUP ved St. Olavs Hospital har utarbeidet beskrivelser av hvilke typer saker som kan henvises til utredning og behandling av gravide, sped og småbarn. Her beskrives typiske vansker et barn kan ha samt risikofaktorer i et barns omsorgsmiljø. I tillegg har BUP ved St. Olavs Hospital og Viktoria familiesenter (Bufetat) et felles konsultasjonstilbud for fagfolk som jobber med gravide og barn under skolealder.
Gravide, sped- og småbarn i risiko
Spes-og småbarn

Hva er en barne- og ungdomspsykiater?

Kvalitetsutvalget i Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk forening har laget en animasjonsfilm som forklarer hva en barne- og ungdomspykiater er.
Hva er en barne- og ungdomspsykiater?
Foto: bilde av hovedoverskrift

Hel-BUP

Helseundersøkelsen i Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (Hel-BUP) er et forskningsprosjekt ved BUP, St. Olavs hospital og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), Institutt for psykisk helse, NTNU, i samarbeid med HUNT.

Hel-BUP
Illustrasjonsfoto: hoppende jente

Årsmeldinger

Årsmeldinger
Illustrasjonsfoto: ringpermer