En bygning med biler parkert foran

Seksjon Heimdal

Seksjon Heimdal består av poliklinikkene Rosten, Tiller, Orkanger og Mestringsfokus. Seksjonen gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende bydel Heimdal og Lerkendal i Trondheim kommune, og Orkdalsregionen med kommunene Skaun, Orkland, Heim, Hitra, Frøya, Rennebu, Rindal og Oppdal. Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m. De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, ADHD, traumelidelser, spiseforstyrrelser og annet. Seksjonen har i tillegg en regional funksjon med ansvar for å gi et tilbud til døve og hørselshemmede i Trøndelag, og Møre og Romsdal.

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Seksjon Heimdal
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ekspedisjonen ligger i 1. etasje. Vi disponerer areal og rom i 1, 2 og 4 etasje. 

Vestre Rosten 77

Vestre Rosten 77

7075 TRONDHEIM

Praktisk informasjon

Det foreligger mulighet for gratis parkering flere steder rundt området.