Døgnbehandling til mødre med fødselsdepresjon

Nidelv DPS Orkdal, i samarbeid med BUP poliklinikk Orkanger, har utarbeidet et behandlingstilbud i døgnavdelingen for mødre med depresjon i barselsperioden og som har behov for døgninnleggelse.

Et nærbilde av en babys føtter

Mor legges inn sammen med barnet og annen omsorgsperson, fortrinnsvis far/medmor. Omsorgen for barnet ivaretas av foreldre under hele oppholdet. Eventuelle søsken har ikke mulighet til å delta i familieinnleggelsen.

Behandlingstilbudet omfatter en kombinasjon av individuell behandling av fødselsdepresjon, samspillsveiledning/ foreldreveiledning og miljøterapi.

Sist oppdatert 03.05.2024