En bygning med gangvei

Seksjon Øya

Seksjon Øya består av poliklinikkene Klostergata, Elgeseter, Nidarø og Røros. Seksjonen gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende bydel Østbyen og Midtbyen i Trondheim kommune, og kommunene Melhus, Selbu og Malvik, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros og Tydal og Fosenregionen med kommunene Indre Fosen, Åfjord og Roan, Bjugn og Ørland. Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m. De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, ADHD, traumelidelser, spiseforstyrrelser og annet.

Seksjonssjef: Kjetil Sund Singsaas

Seksjonen består av følgende enheter:

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Seksjon Øya
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ekspedisjonen ligger i 1. etasje. Vi disponerer areal og rom i flere etasjer.

Klostergata 46

Klostergata 46

Praktisk informasjon

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital