Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Lærings- og mestringssenteret (LMS) arrangerer kurs og gruppetilbud for foreldre/pårørende til barn og unge med psykiske vansker. Vi samarbeider med ulike bruker– og interesseorganisasjoner og fagpersoner for å skape gode tilbud.

Hjemmeside: www.stolav.no/buplms

Kontaktperson: Fagrådgiver Mari Nordland Berg

Lærings- og mestringssenteret har kontorer i Klostergata 46.

Vår hovedmålgruppe er foreldre/foresatte til barn og unge ved BUP. Vi arrangerer kurs /opplæring om ADHD, Autismespekterforstyrrelser, Tourettes Syndrom og Angst/Depresjon. 

Nærmere informasjon om tilbudene finner du under Arrangementer, se nedenfor.

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Lærings- og mestringssenteret (LMS)
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Lærings- og mestringssenteret har kontorer i 2 etg.

Klostergata 46

Klostergata 46

Hva savnet du i ventetiden?

Mange venter lenge på første time hos oss i BUP.

Hvilke behov hadde dere i ventetiden? Hvilke utfordringer hadde dere da dere ventet på å få komme til oss?

Det vil ta ca. 2 - 3  minutter å svare. På forhånd takk!

 

Hva savnet du i ventetiden?
Flere hender holder i ring

Praktisk informasjon

All registering til kurs hos Lærings- og mestringssenteret BUP (LMS) skjer via behandler eller sekretær på enhetene.

Dere vil motta en sms fra Lærings og mestringssenteret når dere er registrert til kurs.

På grunn av GDPR regler kan vi ikke oppgi tema for kurset i informasjonen som sendes ut, så merk dere datoen.

Program og informasjon for de enkelte kursene ligger under «kurs og møter» her på hjemmesiden.

Ved spørsmål, av- eller påmelding av fagpersoner/andre i etterkant kan foresatte kontakte LMS:

 • Via mobilnummeret man fikk bekreftelsen fra.
 • Ringe Lærings og mestringssenteret: 72822203
 • Sende mail: kurslms@stolav.no

Kurset om Tourettes Syndrome er et regionalt tilbud, og foresatte fra BUP i Nord- Trøndelag og Møre og Romsdal kan melde seg på via mail: kurslms@stolav.no

I mailen må følgende oppgis:

 • dato for kurset
 • navn og telefonnummer til kontaktperson (en foresatt)
 • antall plasser (2 foresatte + fagperson, max 3)
 • tilknyttet enhet ved stedsnavn (Levanger, Namsos, Kristiansund, Molde, Volda)

Eks: Ønsker 3 plasser til kurs dd.mm.åå. Anne Jensen tel: 12345678, Kristiansund.

Vi ønsker at kontaktperson formidler bekreftelse og informasjon til de andre deltagerne de melder på.

Dagskursene ved LMS BUP er vurdert som nødvendig opplæring, og man kan søke om opplæringspenger fra NAV, ved tapt arbeidsfortjeneste, i etterkant av kurset.  

«Opplæringspenger er for deg som må være borte fra jobb for å delta i nødvendig opplæring for et barn eller en voksen, som har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

Hvis personen bor i egen bolig eller i institusjon, har du som hovedregel ikke rett på opplæringspenger.»

Les mer om søknaden til NAV her: Opplæringspenger - nav.no

Vedlegg til søknaden om kursdeltagelse signert av lege, får man ved oppmøte på kurs, og i etterkant av digitale kurs. 

Nærmere informasjon om dette vil bli gitt på kursdagen.

Reiser man lengre enn 10 km hver vei til behandling som dekkes av det offentlige, kan man ha rett til å få dekket kostnadene.

Mer informasjon om dette finner du her: Pasientreiser - Helsenorge

Kontakt Pasientreiser ved spørsmål om dekking av reisekostnader, tel: 05515.

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Kurs og møter

 • E-læringskurs om støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien
  Å ha et barn som strever med noe, har nedsatt funksjonsevne eller en diagnose, påvirker hverdagen på ulike måter. Mange foresatte synes det er vanskelig å få oversikt over hvilke muligheter de har til å få hjelp og støtte fra det offentlige.
  E-læringskurs om støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien
  Alltid tilgjengelig
 • ADHD, lærings- og mestringskurs
  Digitalt kurs for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan delta.
  ADHD, lærings- og mestringskurs
  4.
  september
  2024
  Flere datoer
 • Autismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskurs
  Kurset er for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. Én fagperson tilknyttet pasienten kan delta.
  Autismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskurs
  16.
  oktober
  2024

Kursmateriell og linker fra digitalt dagskurs om ADHD 05.06.24

Kursmateriell og linker fra digitalt dagskurs om ADHD 05.06.24
Grafisk brukergrensesnitt, diagram

E-læringskurs om støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien

Målgruppen er foresatte til barn og unge i BUP, men kurset er også nyttig for behandlere.
Støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Nyttige lenker

  Om diagnoser