Kontakt oss

Publisert 20.09.2017
Sist oppdatert 05.09.2022

Postadresse:

St. Olavs hospital HF

BUP, Enhet for fagutvikling

Postboks 3250 Torgarden

7006 Trondheim

Besøksadresse:

BUP, Enhet for fagutvikling

Klostergata 46, 7030 Trondheim, 2. etg. (klikk her for kart)

Telefon: +47 72 82 22 30

Epost: post.bup@stolav.no

Nettadresse til Hel-BUP: https://stolav.no/helbup 

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU

Postboks 8905 MTFS

7491 Trondheim

Besøksadresse i Trondheim:

RKBUP Midt-Norge, NTNU

Klostergata 46, 7030 Trondheim, 3 . etg. (klikk her for kart)

Telefon: +47 73 55 15 00

Epost: kontakt@rkbu.ntnu.no

Eirin-Katrine Støkkan

Prosjektkoordinator

Telefon: 72 82 22 57

Mobil: 413 98 002

Epost: eirin-katrine.stokkan@ntnu.no


Odd Sverre Westbye

Prosjektmedarbeider

Telefon: 73 55 15 19

Mobil: 995 42 448

Epost: odd.s.westbye@ntnu.no

Jorun Schei - Førsteamanuensis

Vitenskapelig ansvarlig og prosjektleder

 

Telefon: 473 51 953

E-post: jorun.schei@ntnu.no