Frivillighet og personvern

Publisert 20.09.2017
Sist oppdatert 05.09.2022

Frivillighet:

 • Deltakelse har vært helt frivillig
 • Deltakere har kunnet trekke seg fra studien når som helst uten å oppgi noen grunn og uten at dette har påvirket behandlingstilbudet ved BUP

Personvern:

 • Alle opplysninger behandles konfidensielt
 • Ingen personidentifiserbare data blir utlevert til forskere
 • Vi har taushetsplikt
 • Behandlere ved BUP får ikke vite hva hver enkel deltager har svart
 • Opplysningene gitt i studien blir ikke overført til pasientjournal ved BUP-klinikk
 • Det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner når resultater publiseres
 • Hel-BUP er godkjent av:
  • Personvernombudet for forskning ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD)
  • Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk - REK midt

Her kan du laste ned forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet og samtykkeerklæring for deltakere i Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (Hel-BUP):

Informasjonsbrev deltager:

T1 2009 - 2011

T2 2012 - 2014

T3 2018 - 2019

Her kan du laste ned informasjon om forskningsprosjektet og samtykkeerklæring fra foreldre for ungdommer under 16 år:

Informasjonsbrev foreldre:

T1 2009 - 2011

T2 2012 - 2014

 • Alle data som gis til forskere er avidentifiserte.

 • Å avidentifisere data betyr at de identifiserbare opplysningene som er gitt (for eksempel navn, fødselsnummer osv.) blir erstattet med en tallkode.

 • Bare denne tallkoden settes på spørreskjemaene, celleprøven og all annen informasjon om deltagere.

 • Koblingen mellom identifiserbare opplysninger og tallkoden blir oppbevart nedlåst og bare et fåtall prosjektmedarbeidere har tilgang til denne koblingen.

 • Når studien avsluttes slettes koblingen. Foreløpig er studiens varighet godkjent til 31.12.2023.