Pasientkurs

ART (Aggression Replacement Training), lærings- og mestringskurs

Habiliteringstjenesten for voksne gjennomfører kurs i trening av sosiale ferdigheter, sinnemestring og moralsk resonering for personer med utviklingshemning.

Tid og sted

Når

Meld din interesse!

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Grunnen til at dette tilbudet tilbys ved Habiliteringstjenesten for voksne, er at vi ser mange av våre brukere kan komme i vanskeligheter i sosial omgang med andre personer og kan ha nytte av trening i enkelte av disse komponentene. Kursledere vil under treningene ha fokus på at deltagerne, i tillegg til å lære seg gode sosiale ferdigheter, skal ha en morsom opplevelse av å være sammen med andre samt å hygge seg på kurs.

Kurset vil foregå i gruppe med opptil 8 deltagere.

Kurset vil bli avholdt annenhver fredag i tiden kl.13.00 - 15.00 ved Habiliteringstjenesten for voksne sine lokaler.

Kontakt