Pasientkurs

Kjærlighet, vennskap og seksualitet, lærings- og mestringskurs

Habiliteringstjenesten for voksne inviterer til kurs om venner, kjærester, seksualitet og mye mellom. For mennesker med utviklingshemning og andre som kan ha bruk for det.

Tid og sted

Når

Meld din interesse!

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmeldingsfrist: 

Program: 

Mennesker med utviklingshemning, og andre kognitive vansker mangler ofte nødvendig kunnskap, både om mellommenneskelige relasjoner, seksualitet, men også grensesetting. Dette fører til at mange av disse forvalter sin seksualitet på en uheldig måte. Vi tilbyr gjennom dette kurset en gjennomgang i viktige momenter knyttet til dette.

Kurset, som strekker seg over 2 dager à 3 timer vil kunne bidra til at den enkelte blir bedre rustet til å møte og ta del i denne delen av livet på en bedre og tryggere måte. Kurset er lagt opp i tiden:

  • ubestemt
  • ubestemt

Det er ønskelig at ledsagere, pårørende, miljøpersonale og andre aktuelle deltar på kurset «Seksualitet på godt og vondt», som beskrevet under.

Kurset foregår i gruppe med inntil 10 deltakere, pasienter ved Habiliteringstjenesten for voksne vil bli prioritert.

SEKSUALITET PÅ GODT OG VONDT
Kurs for de som omgås deltakerne på kurset «Kjærlighet, vennskap og seksualitet i det daglige.

Seksualitet er et mangfoldig og komplisert område og det er lett å trå feil. Det er begrenset hva den enkelte kan lære ved å delta på et enkelt kurs over 6 timer. Derfor arrangerer vi dette kurset for pårørende, miljøpersonell, lærere og andre.

Tanken er at den enkelte kursdeltaker skal få litt faglig påfyll til ettertanke, som kanskje gjør de bedre rustet til å møte utfordringer de måtte møte i hverdagen. Videre vil de kunne være bedre i stand til å fange opp og håndtere seksuelle overgrep som dessverre skjer alt for ofte.

Tema gjenspeiler at seksualitet er både et gode og så har det noen andre, negative sider som er viktig å kunnskap om.

Kurset strekker seg over to dager, fra 0830 – 1145 dag 1 og 1215 – 1500 dag 2. Det blir felles lunch for begge gruppene begge dager.

Kurset foregår i gruppe, med inntil 20 deltakere.

Kontakt