Pasientkurs

Nettvett, lærings- og mestringskurs

Habiliteringstjenesten for voksne inviterer til kurs om bruk av internett der hovedfokus vil handle om deltagernes erfaringer ved bruk.

Tid og sted

Når

Meld din interesse!

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Vårt ønske med kurset er å gjøre hver enkelt deltager bedre rustet til både å forstå muligheter og farer ved bruk av internett.

Vi vil gjennom kurset gå igjennom tema om:

  • generelle forhold ved internett
  • muligheter og begrensninger
  • sikkerhet
  • nyttige nettsider
  • sosiale medier
  • apper og smarttelefoner

Det vil i kurset lagt stor vekt på dialog, erfaringsutveksling og individuell tilpasning for at hver enkelt skal ha nytte av oppmøte.

Målgruppen er i utgangspunktet personer med lett til moderat utviklingshemning som antas kan følge et gruppetilbud.

Kurset blir avholdt annenhver fredag i tiden 13.30 - 15.00 ved Habiliteringstjenesten for voksne sine lokaler.


Kontakt