Pasientkurs

Seksualitet på godt og vondt, lærings- og mestringskurs

Habiliteringstjenesten for voksne tilbyr kurs for de som omgås deltakerne på kurset "Kjærlighet, vennskap og seksualitet" i det daglige.

Tid og sted

Når

Meld din interesse!

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Seksualitet er et mangfoldig og komplisert område og det er lett å trå feil. Det er begrenset hva den enkelte kan lære ved å delta på et enkelt kurs over 6 timer. Derfor arrangerer vi dette kurset for pårørende, miljøpersonell, lærere og andre.

Tanken er at den enkelte kursdeltaker skal få litt faglig påfyll til ettertanke, som kanskje gjør de bedre rustet til å møte utfordringer de måtte møte i hverdagen. Videre vil de kunne være bedre i stand til å fange opp og håndtere seksuelle overgrep som dessverre skjer alt for ofte.

Tema gjenspeiler at seksualitet er både et gode og så har det noen andre, negative sider som er viktig å kunnskap om.

Kurset strekker seg over 2 dager, men motsatt av kurset omtalt ved "Kjærlighet, vennskap og seksualitet".

Kurset foregår i gruppe med inntil 20 deltakere.

Kontakt