Sikkerhetsbygget med inngangsparti

Regional sikkerhetsavdeling

Regional sikkerhetsavdeling består av tre sengeposter, hvor A og B er regionale og C er fylkesdekkende. Post A og B har 5 sengeplasser hver, post C består av 6 sengeplasser. Avdelingen utfører observasjon og behandling til personer med alvorlige psykiske lidelser, eller mistanke om det, med samtidig risikoatferd. Hovedfokus er å gjøre den enkelte i stand til å motta behandling på et lavere omsorgsnivå gjennom å redusere atferdsavvik.

Regional sikkerhetsavdeling utfører ulike forløp

 

 • Observasjon og behandling av pasienter etter psykisk helsevernloven §§ 3-2 og 3-3
 • Varetektssurrogat etter straffeprossessloven § 188
 • Gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 5-2
 • Rettspsykiatrisk observasjon etter straffeprosessloven § 167

 

Om behandling/observasjon

Leger, psykologer, sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionom og ergoterapeuter jobber tverrfaglig og yter individuell behandling eller observasjon etter behov. 

Alle pasienter mottar miljøterapi og ergoterapi med tilbud om aktiviteter tilpasset egne interesser, ferdigheter og utviklingsbehov.

Avdelingen tilbyr gymsal, trimrom med treningsapparater, kjøkken, PC, musikkrom, bibliotek, snekkerverksted, hage og flere ulike kunst- og håndverksaktiviteter.

Liggetid

Vanlig liggetid for pasienter er om lag 6 måneder.

Lengde på observasjonsopphold etter straffeprosessloven blir bestemt av retten, og varer vanligvis fra 2 til 6 uker.

 

Besøk

Avdelingen legger til rette for møter mellom pasient og pårørende i alle aldre. Vi har egne barneansvarlige som tilrettelegger for barn som pårørende.  Ta kontakt med aktuell enhet for å avtale tidspunkt. 

Nærmeste bussholdeplass er Ingemann Torps veg

 

Informasjon til pasienter og pårørende

Tidligere og nåværende pårørende er velkommen til å benytte seg av pårørendetilbud som organiseres av lærings- og mestringssenteret ved NIdaros DPS: Lærings- og mestringssenteret, Nidaros DPS - St. Olavs hospital HF (stolav.no)

 

Frivillighet og tvang sin nettside med relevant informasjon for pasienter og pårørende: Pasienter og pårørende - Kompetansesenteret for frivillighet og tvang

 

Kontakt

Telefon

Sentralbord

738 63500

Sengepost A

738 63506

Sengepost B

738 63519

Sengepost C

738 63532

Postadresse

St. Olavs hospital Regional sikkerhetsavdeling postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim

Digipost

Digipost
Sikker og kryptert sending via digipost til Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkvegen 35

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 19:00
 • Mandag 08:00 - 19:00
 • Tirsdag 08:00 - 19:00
 • Onsdag 08:00 - 19:00
 • Torsdag 08:00 - 19:00
 • Fredag 08:00 - 19:00
 • Lørdag 09:00 - 18:00
 • Søndag 09:00 - 18:00

Artikler