Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 1

Døgnenheten ved seksjon 1 (S1) er en krise- korttidsenhet hvor innleggelse er nødvendig. Vi tilbyr behandling innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser. Behandlingen består av systematisk tilrettelagt miljøterapi og behandling som er tilpasset den enkelte pasient.

Sengeposten har 17 senger og lengden på innleggelsen vurderes individuelt. Hovedfokus under innleggelsen er miljøterapi som inneholder stabiliserende tiltak som for eksempel søvn, kosthold, fysisk aktivitet, sosialisering.

Vi samarbeider med kommune og poliklinikk, og henviser til andre instanser der det er behov.

I miljøet har vi flest sykepleiere og vernepleiere som har videreutdanning i psykisk helsearbeid. 
Vi har fysioterapeut tilknyttet enheten som har gruppeaktivitet i gymsal, og kan ha individuelle timer med pasienter der det er behov for dette.

Behandlergruppa består av psykologspesialist og overlege i psykiatri, i tillegg til leger og psykolog i spesialisering. Vi har pasientansvarlig behandler som er lege eller psykolog og primærkontakt som er miljøterapeut som følger deg under innleggelsen.

Kontakt

Telefon

Postadresse

St. Olavs hospital HF Nidaros DPS, døgnenhet seksjon 1  Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvend deg i hovedekspedisjonen til Nidaros DPS og gi beskjed at du er kommet. Vi kommer dit å henter deg. 

Adresse

Østmarkveien 49, Lade, 7040 Trondheim
Nidaros DPS (hovedhuset)