Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 2

Døgnenhet Seksjon 2 (S2) er en av tre døgnposter ved Nidaros DPS. S2 er spesialisert og innrettet for utredning og behandling av psykoselidelser.

Kontakt

Telefon

Postadresse

St. Olavs hospital HF Nidaros DPS, døgnenhet seksjon 1  Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvend deg i hovedekspedisjonen til Nidaros DPS og gi beskjed at du er kommet. Vi kommer dit å henter deg.

Adresse

Østmarkveien 49, Lade, 7040 Trondheim
Nidaros DPS (hovedhuset)