Nidaros DPS, Tidlig avklaringsteam (TA)

Tidlig avklaringsteam (TA) skal i samarbeid med inntakskontoret ved Nidaros DPS sikre at pasienter med uklar eller kompleks problematikk får rask avklaring av hvilken helsehjelp det er behov for. Et overordnet mål for teamets arbeid er å bidra til god og effektiv samhandling i helsevesenet slik at pasienten så raskt som mulig får riktig hjelp.

Hvilken helsehjelp pasienten har behov for avklares i samarbeid med pasienten og eventuelt pårørende. Teamet samarbeider ofte med fastlege eller andre deler av helse- og velferdstjenesten for å finne den beste hjelpen for hver enkelt pasient. 

Det vil bli vurdert om pasienten har en tilstand som krever videreføring til andre avdelinger ved Nidaros DPS for nærmere utredning og/eller behandling. 
Det vil også bli vurdert om det er aktuelt med hjelp/bistand fra andre deler av helse- og velferdsapparatet, både internt i St. Olavs hospital og utenfor. TA bidrar med henvisning til- og eventuell etablering av tilbud utenfor Nidaros DPS, når det er hensiktsmessig. 

Teamet kan også bidra med kortvarige behandlingsforløp når det vurderes som det mest riktige. 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital HF Nidaros DPS, Tidlig avklaringsteam (TA), Postboks 3250, Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i et eget bygg ca 100 meter fra hovedhuset Nidaros DPS. Bygget heter 2102 og ligger inne på Østmarkaområdet.