Hvorfor fylle ut spørreskjema?

Lurer du på hvorfor du bli bedt om å fylle ut noen spørreskjema før første time med din behandler?

En person med bart

I forbindelse med din utredning ønsker vi at du fyller ut noen spørreskjema elektronisk, om hvordan du har det, før du kommer til første time. Dette er nyttig informasjon som din behandler vil bruke i forbindelse med avklaring av dine hjelpebehov. En fordel med å fylle ut skjema før første time er at det på forhånd er samlet inn en del informasjon om deg, slik at du og din behandler får bedre tid til å snakke om andre tema. Dersom du av ulike grunner ikke får til å fylle ut skjemaene kan du gjøre dette i første time med din behandler, eller før neste avtale med din behandler. Dersom du har behov for hjelp i forbindelse med utfylling av spørreskjema kan du spørre din behandler om hjelp.

Du vil motta de samme spørreskjemaene underveis i forløpet og etter endt behandling. På denne måten vil du og din behandler få en oversikt over hvordan det har gått med deg i løpet av behandlingen.  

Sist oppdatert 06.02.2024